Inventarier - avskrivningar inventarier
& lager, så bokför du

Hur bokför du avskrivningar av inventarier och lager, vi ger dig exempel på hur du gör

Innehållsförteckning

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Inventarier – avskrivningar inventarier & lager

Inventarier & avskrivningar

Avskrivningar gör du på tillgångar, även kallade inventarier i ditt företag inför årsskiftet. Det kan vara bilar, lager, fastigheter, inredning, datorer och så vidare. Avskrivningen görs beroende på tillgångens beräknade livslängd. Som minst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, men oftast handlar det om fem år. För att en tillgång ska räknas som en inventarie måste värdet överstiga ett halvt prisbasbelopp. Skatteverket har en mall som hjälper dig att räkna ut dina avskrivningar om du redovisar inkomst av näringsverksamhet på NE-blanketten (eller Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4). Till Skatteverkets mall för att räkna ut avskrivningar

Vanliga konton som används vid avskrivningar

 • 1229 ackumulerade avskrivningar inventarier
 • 1249 ackumulerade avskrivningar bilar
 • 7832 Avskrivningar inventarier och verktyg
 • 7834 Avskrivningar bilar och andra transportmedel

Lager & lagerinventering inför årsskiftet

inventering

När du inventerar ett lager betyder det att du räknar (alternativt väger eller mäter) de artiklar som du har i ditt lager. Du prissätter sedan artiklarna enligt lägsta värdets princip (LVP). Det betyder att du värderar artikeln till det lägsta anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet, i de flesta fall inköpsvärdet. När du har räknat ihop dina artiklar och kommit fram till hur mycket ditt lager är värt, räknar du ut hur mycket ditt lager har förändrats över året. Med andra ord tittar du på om du har mer eller mindre i lager i år jämfört med föregående år. Lagersaldot är vanligtvis bokfört på konto 1460 Lager av handelsvaror eller 1410 Lager av råvaror. Om du har ett ingående saldo på något av dessa konton i balansrapporten i början av ditt räkenskapsår, jämför du dessa summor och ser om du har mer eller mindre i lager detta år. Lagersaldot, det vill säga summan på ditt 14-konto, justeras sedan upp eller ner genom att du antingen krediterar (saldot är mindre i år) eller debiterar (saldot är högre i år) ditt 14-konto med mellanskillnaden. Du debiterar sedan eller krediterar ett kostnadskonto – 4960 Förändring av lager av handelsvaror eller 4910 Förändring av lager av råvaror med samma summa.

Till exempel

Förra året bokförde du upp ett lager av råvaror på konto 1410 Lager av råvaror till en summa av 10 000 kr. I år har du ett lager på 15 000 kr. Ditt lager har då ökar med mellanskillnaden 5 000 kr. Bokföringen ser då ut så här:

Bokföringskonto Debet Kredit
1410 Lager av råvaror 5 000 kr  
4910 Förändring av lager av råvaror    5 000 kr
Summa 5 000 kr         5 000 kr

Om det här är ditt första räkenskapsår, finns givetvis ingen förändring att bokföra. Du bokför då upp hela summan som ditt varulager är värt.

Till exempel

Det är ditt första räkenskapsår och du har räknat ihop ditt varulager, som består av råvaror, och kommit fram till att det är värt 10 000 kr. Bokföringen ser då ut så här:

Bokföringskonto Debet  Kredit
1410 Lager av råvaror 10 000 kr  
4910 Förändring av lager av råvaror     10 000 kr
Summa 10 000 kr       10 000 kr

Bokföringen läggs på det sista datumet i ditt räkenskapsår, det vill säga 31 december om du har kalenderår.

Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

Anläggningsregister

Gäller alla företag som har krav att upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning

En till sak att tänka på inför årsskiftet är ett anläggningsregister. När du gör avskrivningar behöver du lägga upp ett anläggningsregister på dina inventarier. Ett anläggningsregister, för varje enskild tillgång, ska innehålla uppgift om:

 • a) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången
 • b) anskaffningsvärde
 • c) anskaffningstidpunkt
 • d) beräknat restvärde
 • e) tillämpad avskrivningsmetod, om annan metod än linjär används, eller uppgift om att tillgången inte skrivs av
 • f) nyttjandeperiod
 • g) ackumulerade avskrivningar
 • h) ackumulerade nedskrivningar
 • i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och
 • j) omklassificeringar

Avdrag inför årsskiftet (enskild firma)

Avdrag är aktuellt året runt och är ett annat ord för kostnader. Grundregeln i en enskild firma är att du i bokföringen får ta upp kostnader som behövs för att du ska generera intäkter. Om du har enskild firma och kontor hemma får du till exempel inte ta upp kostnad för internet och bredband. 

Det är annars svårt att skilja på vad du använder privat och vad du använder i firman. Du får däremot göra avdrag för mobiltelefon och mobilabonnemang. I Skatteverkets avdragslexikon hittar du alla avdrag du får göra i enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Vår supportagent Ida jobbar deltid hos oss och driver även sin enskilda firma Made by You

Läs