Prisbasbelopp – vad är prisbasbelopp och vad påverkar det?

Prisbasbaloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället och används för att justera sociala förmåner och skatter

Prisbasbelopp är ett ekonomiskt index som används av regeringen för att justera sociala förmåner och skatter. Prisbasbeloppets värde baseras på Statistiska centralbyråns beräkningar av prisutvecklingen i samhället och den genomsnittliga inkomstnivån. Baserat på SCBs uträkning fastställer regeringen vilket värde det ska uppgå till. Detta värde ändras vanligtvis varje år. 

Vad är Prisbasbeloppet 2023?

Regeringen fastställde att prisbasbeloppet för 2023 är 52 500kr. Prisbasbelopp 2022 var 48 300kr. Det innebär att prisbasbeloppet höjs med 4200kr från föregående år. På regeringens hemsida kan du läsa mer och följa utvecklingen av prisbasbeloppet.

Hur påverkas du av prisbasbeloppet?

Som vi nämnt innan används prisbasbeloppet för att justera sociala förmåner och skatter för att säkerställa att de motsvarar den genomsnittliga inkomstnivån och prisutvecklingen i samhället. I praktiken innebär det att det används för att beräkna till exempel hur mycket en person får i  exempelvis sjukpenning eller föräldrapenning. 


Om levnadskostnaderna i samhället stiger innebär det att ersättningarna vi får i form av pension, studiemedel, sjukpenning med mera måste höjas. Om till exempel pensionen aldrig skulle höjas skulle det innebära att ersättningen det faktum minskar i värde, även om summan inte gör det, då levnadskostnaderna naturligt blir högre av inflationen. Därför måste ersättningarna justeras med hjälp av prisbasbeloppet så att det är tillräckligt för att täcka utgifter i dagens ekonomi. 


Hur mycket en person har i inkomst kan också påverka vilken ersättning denna kan få. En person med lägre inkomst kan till exempel i vissa fall få mer ersättning än en person som har en inkomst som överstiger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet används också för att beräkna vissa skattereduktioner och avdrag. Till exempel kan man dra av kostnader för resor till och från arbetet upp till ett visst belopp, detta beloppet behöver också justeras med prisutvecklingen i samhället. 


Här är några exempel på vad som påverkas av prisbasbeloppet:

 • skatter
 • pension
 • sjuk och föräldrapenning 
 • studiemedel
 • inkomstgräns för deklarationsplikt 

Vad innebär prisbasbelopp för företaget?

Prisbasbeloppet kan påverka företag på flera sätt både direkt och indirekt. Eftersom prisbasbeloppet används för att justera skatter och sociala förmåner kan kostnader för skatter och till exempel sociala avgifter gå upp eller ner. 

Några exempel på vad prisbasbeloppet kan påverka för företag är: 
 • Skattefritt inrikes traktamente 
 • Bilförmånsvärde
 • Tjänstepension
 • Löneförhandlingar med facket (i vissa branscher)
 • Reseavdrag
Företag och organisationer kan även använda prisbasbeloppet som en vägvisare för att justera priser, hyror eller medlemsavgifter baserat på inflationen. Företagare behöver därför vara medvetna om prisbasbeloppets påverkan på deras verksamhet och anställda

Prisbasbelopp och bokföring

I bokföringen baseras till exempel vad som ska bokföras som en förbrukningsinventarie på prisbasbeloppet. En förbrukningsinventarie är en inventarie med kortare livslängd och av “obetydligt värde”. Just begreppet obetydligt värde definieras av prisbasbeloppet då det innebär att värdet är mindre än ett halvt prisbasbelopp. Det innebär att en inventarie som bokförs som en förbrukningsinventarie år 2023 inte får kosta mer än 26.250kr.

Slutligen, prisbasbeloppet är en viktig faktor i den svenska ekonomin eftersom det används för att justera sociala förmåner och skatter. Det bidrar till att skapa en jämnare fördelning av inkomster och möjliggör för människor med lägre inkomster att få tillgång till samma sociala förmåner som de med högre inkomster. Prisbasbeloppet påverkar också företag och organisationer genom att det påverkar kostnaderna för sociala avgifter och försäkringar.

Nystartade får 50% rabatt

Enkelt Bokförings- och faktureringsprogram där rådgivning ingår. Våra kunder känner sig som proffs!

Dela

Senaste om Bokföringstips

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget

 • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy