Budget SpeedLedger

Budget – vad är en budget och hur gör du en budget?

Varför skall du göra en budget för ditt företagande?

Vad är en budget?

Har du en bra affärsidé men oroar dig för om den bär sig ekonomiskt? Det lättaste sättet att känna trygghet som företagare är att ta kontrollen över ekonomin. För att du ska känna att du har den tryggheten kan det vara bra att göra en budget.

Vad är budget? En budget är en prognos över de kostnader och intäkter du antar att du kommer ha under en viss period. Vanligtvis görs en budget för ett år framåt men är uppdelad på årets månader, så att du också vet hur det ser ut för en kortare period framåt. En budget är ett dokument som dels brukar ingå i din affärsplan, men också ett dokument som används som ett riktmärke för dina inkomster och kostnader. Du bör budgetera för att ha ett positivt resultat efter varje månad. Genom att du gör en budget får du alltså ett styrdokument att rikta dig efter. DU har säkert också ställt dig frågan vad betyder budget? Och det korta svaret är just det vi pratat om här ovan – en plan över beräknade inkomster och utgifter för en viss period.
  • Resultatbudget – Egentligen den viktigaste budgeten. En sammanställning över din intäkter minus dina kostnader i företaget. Du behöver göra en resultatbudget innan du kan gå vidare med andra delbudgetar.
  • Likviditetsbudget – Är en budget över likvida medel – alltså pengar in och pengar ut i företaget. Läs gärna mer i vår artikel om likviditetsbudget.
  • Budgeterad balansräkning – Visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Kan ses som en sammanställning av resultat- och likviditetsbudget och har sin utgångspunkt i företagets ingående balanser.

  Att göra en budget

  Men hur gör man en budget? Ja, för att göra en budget behöver du veta: 
  • Vilka kostnader du har i företaget i dagsläget
  • ViIka intäkter du har i företaget i dagsläget
  • Vilka kostnader som planeras dyka upp
  • Vilka intäkter du planerar att få in
  De här olika posterna sammanställs sedan i ett dokument som används både för ekonomistyrning och planering. En budget används alltså som både ett styrdokument men också som ett planeringsverktyg. En budget är inte alltid ett fast dokument som är satt i sten, utan kan förändras över tid. 

  För att sedan göra budget behöver du sätta dig ner och analysera de kostnader och intäkter du har haft under föregående år – eller börja med att uppskatta vilka kostnader och intäkter du kommer ha under kommande år. Lägg in dessa i till exempel google sheets eller excel uppdelat per kategori. Vanligtvis (och för att det ofta är enklare) börjar man med intäkter i en avdelning för sig, summerar dessa och lägger sedan in kostnaderna (minusposterna) för sig under dessa. Sedan summeras budgeten i en separat rad för att se vilket resultat budgeten kommer ge.

  Budget exempel

  Här kan du se ett exempel på hur en resultatbudget kan se ut (alltså budget företag):

  Andra budgetar

  Du behöver inte vara ett företag för att göra en budget. Många gör också en budget över sin privatekonomi, där de lägger in hur mycket pengar de tror att de kommer spendera på saker så som mat, kläder och nöje. Även regeringen gör en budget som brukar presenteras varje år för att visa hur de planerar att allokera de resurser de har att tillgå.

  Dela

  Senaste om Driva småföretag

  Testa vårt bokföringsprogram!
  Har du frågor? Vi ringer dig upp

  Prenumerera på Driva småföretag

  Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget