Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning över hur ditt föregående räkenskapsår har fortlöpt. Alla företag med bolagsformen aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning till bolagsverket.

En årsredovisning kan innehålla många olika delar. Stora företag som till exempel Volvo eller HM brukar inkludera en hel del information utöver det som krävs för att bokslutet skall vara giltigt. De extra delarna kan till exempel innehålla information om hur man jobbar med hållbarhet eller hur man ser på framtiden. Det behöver inte du som småföretagare ha med i just din årsredovisning. Det finns dock vissa delar du måste ha med för att den skall vara giltig:

Läs mer om vad en årsredovisning ska innehålla.

Använder du SpeedLedger e-bokföring kan du göra din årsredovisning i molnet,  lika enkelt och smidigt som du bokför med hjälp av vår samarbetspartner Årsredovisning Online.

 

Ökade krav på att skicka in årsredovisning digitalt

Under 2016 fick bolagsverket i uppdrag att undersöka om digital inlämning av årsredovisningar på lång sikt skall bli obligatoriskt för aktiebolag. I slutet av mars 2021 lämnades slutrapporten om detta in till riksdagen. I slutrapporten kom bolagsverket fram till att de rekommenderar en ändring, vilket innebär att det skall bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna in sin årsredovisning digitalt om detta antas. Observera dock att det ännu inte är lagstiftat, utan beslut om detta kommer tas av riksdagen. Om bolagsverkets rekommendation godtas av regeringen innebär det att det kommer bli obligatoriskt att lämna in din årsredovisning digitalt för de räkenskapsår som börjar efter den 30  juni 2021. 

Som tidigare nämnt är datumet inte satt ännu. Men sedan möjligheten att lämna in sin årsredovisning digitalt introducerades under 2018 har det vuxit stadigt i popularitet. Under 2020 lämnades det till exempel in över 100 000 årsredovisningar digitalt. Bolagsverket räknar med att den siffran kommer fördubblas under 2021. 

 

Vilka är fördelarna med att lämna in årsredovisning digitalt?

I dagens samhälle har vi en ökad takt när det kommer till digitalisering. Det gäller också för egenföretagare. Allt från att boka frisörtid online till att sköta hela sin ekonomi i molnbaserade program. Den bransch som kallas fintech, financial technology, har på de senaste åren fullkomligt exploderat när det kommer till mjukvara och sätt att hjälp dig som företagare. 

Och bokföringsbranschen är inte annorlunda. SpeedLedger e-bokföring var ett av de första företagen att erbjuda en bokföringstjänst helt i molnet, redan 2002. Därför är vi glada att se att det även går att lämna in sin årsredovisning digitalt. Och det finns dessutom fördelar med det:

Det är enkelt. Du slipper pappershantering och dessutom behöver du inte oroa dig för att din årsredovisning inte kommit in till bolagsverket. 

Det går snabbt. När du väl sammanställt delarna som skall vara med i årsredovisningen behöver du bara signera digitalt med BankID. 

Kortare handläggningstid. Eftersom digitala årsredovisningar kontrolleras maskinellt kommer en digitalt inlämnad årsredovisning registreras på en gång.

Det följer kommande lagkrav. I och med att en lag förväntas träda i kraft kring att företag som redovisar enligt K2 och K3 förväntas antas inom kort kommer du som lämnar in digitalt redan nu redan ha rutinen på plats.

Det underlättar din egen administration. Slipp lägga onödig tid på  att skriva ut, scanna och sortera papper. Genom att samla alla dokument digitalt sparar du både tid och gråa hår, samt underlättar för dig själv.

 

Sömlös integration med Årsredovisning Online

Tidigare har de som valt att använda Årsredovisning Online tillsammans med SpeedLedger e-bokföring behövt exportera filer från bokföringen för att sedan ladda upp till Årsredovisning Online. Men det behövs inte längre. Nu har vi ett fördjupat samarbete mellan våra företag. Det innebär att överföringen av filer mellan SpeedLedger och Årsredovisning Online blir sömlös. Allt du behöver göra är att följa den guide som finns i SpeedLedger så kommer din bokföring automatiskt överföras till Årsredovisning Online, där du kan göra din årsredovisning på 15 minuter. När du är klar inne hos Årsredovisning Online överförs din bokföring tillbaka till SpeedLedger genom endast ett knappklick. 

Lycka till med din årsredovisning!

Missa inte vår populära webbkurs: Bokföring i praktiken

Ladda ner gratisguiden - SÅ FUNGERAR MOMS

Allt du behöver veta om begrepp, momssatser och momsperioder.

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs: bokföring i praktiken​

[gravityform id="99" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper width:_wrapper 100%_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_99' ><div id='gf_99' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_99' id='gform_99' class='width: 100% gform_legacy_markup' action='/blogg/digital-arsredovisning/#gf_99' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_99' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_99_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper" data-field-class="gform_email_wrapper"><label class='gfield_label' for='input_99_1' >E-post<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_99_1' type='email' value='' class='small' tabindex='1006' placeholder='Ange e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_99_2" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_2' id='input_99_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Nyhetsbrev-Driva_smaforetag' /></div></li><li id="field_99_3" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_3' id='input_99_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='' /></div></li><li id="field_99_4" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_99_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/blogg/digital-arsredovisning/' /></div></li><li id="field_99_5" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_5'><li class='gchoice gchoice_99_5_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_99_5_1' tabindex='1007' /> <label for='choice_99_5_1' id='label_99_5_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id="field_99_6" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_6'><li class='gchoice gchoice_99_6_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_99_6_1' tabindex='1008' /> <label for='choice_99_6_1' id='label_99_6_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_99' class='gform_button button' value='Skicka' tabindex='1009' onclick='if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} jQuery("#gform_99").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=99&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_99' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='99' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_99' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_99' id='gform_target_page_number_99' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_99' id='gform_source_page_number_99' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_99' id='gform_ajax_frame_99' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type="text/javascript"> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_99').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_99');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_99').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_99').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_99').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_99').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_99').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_99').val();gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [99, current_page]);window['gf_submitting_99'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_99').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_99').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [99]);window['gf_submitting_99'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_99').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_99').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [99, current_page]);} );} ); </script>