Arsredovisning digitalt SpeedLedger

Varför skall du lämna in din årsredovisning digitalt?

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning över hur ditt föregående räkenskapsår har fortlöpt. Alla företag med bolagsformen aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning till bolagsverket.

En årsredovisning kan innehålla många olika delar. Stora företag som till exempel Volvo eller HM brukar inkludera en hel del information utöver det som krävs för att bokslutet skall vara giltigt. De extra delarna kan till exempel innehålla information om hur man jobbar med hållbarhet eller hur man ser på framtiden. Det behöver inte du som småföretagare ha med i just din årsredovisning. Det finns dock vissa delar du måste ha med för att den skall vara giltig:

Läs mer om vad en årsredovisning ska innehålla.

Använder du SpeedLedger e-bokföring kan du göra din årsredovisning i molnet,  lika enkelt och smidigt som du bokför med hjälp av vår samarbetspartner Årsredovisning Online.

Ökade krav på att skicka in årsredovisning digitalt

Under 2016 fick bolagsverket i uppdrag att undersöka om digital inlämning av årsredovisningar på lång sikt skall bli obligatoriskt för aktiebolag. I slutet av mars 2021 lämnades slutrapporten om detta in till riksdagen. I slutrapporten kom bolagsverket fram till att de rekommenderar en ändring, vilket innebär att det skall bli obligatoriskt för aktiebolag att lämna in sin årsredovisning digitalt om detta antas. Observera dock att det ännu inte är lagstiftat, utan beslut om detta kommer tas av riksdagen. Just nu ligger tidsramen för detta i att bolagsverket väntar på ett beslut som skall redovisas senast den 22 december 2022.

Som tidigare nämnt är datumet inte satt ännu. Men sedan möjligheten att lämna in sin årsredovisning digitalt introducerades under 2018 har det vuxit stadigt i popularitet. Under 2020 lämnades det till exempel in över 100 000 årsredovisningar digitalt. Bolagsverket räknar med att den siffran kommer fördubblas under 2021.

Vilka är fördelarna med att lämna in årsredovisning digitalt?