Affärsplan - gratis mall, exempel &
hur du skriver en affärsplan

Gratis mall & exempel på affärsplan

Innehållsförteckning

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Driva eget > Vad är en affärsplan?

Vad är en affärsplan?

Kort sagt är en affärsplan ett dokument som skall hjälpa dig på vägen med att förverkliga din affärsidé. Om din affärsidé är starten på ditt företagande är affärsplanen fortsättningen på det. En affärsplan innehåller många olika delar och kan se ut på olika sätt beroende på hur du har formulerat din affärsidé. Affärsplanen är inte bara användbar för dig själv, utan brukar också behövas om du skall ta ett företagslån till exempel.

Som vi nämnde här ovanför kan du  behöva presentera din affärsplan när du skall söka exempelvis företagslån. Men framförallt är affärsplanen ett viktigt för dig när du skall driva ditt företag framåt. När du skapar din affärsplan får du själv möjlighet att fundera över frågor som är viktiga för ditt företagande framåt, utöver de frågorna man kanske ställer sig till att börja med. Det vanligaste företagare brukar fundera kring är till exempel “vilka är mina kunder”, “vad ska det kosta med min produkt/tjänst” och liknande. Men när du upprättar din affärsplan bör du också fundera över saker som hur du skall nå ut till dina potentiella kunder, vilka kanaler de syns i, vilka kostnader du kommer ha i ditt företag, vart dina kunder finns, mm. Med andra ord sådant som kommer påverka din affär, men som du kanske inte tänker på i första hand.

Gratis mall för affärsplan

Gör din affärsplan gratis i vår digitala mall & ladda ner som PDF

Fyll i din e-postadress så skickar vi länken till vår mall.

Varför ska du göra en affärsplan?

Som vi nämnde här ovanför kan du  behöva presentera din affärsplan när du skall söka exempelvis företagslån. Men framförallt är affärsplanen ett viktigt för dig när du skall driva ditt företag framåt. När du skapar din affärsplan får du själv möjlighet att fundera över frågor som är viktiga för ditt företagande framåt, utöver de frågorna man kanske ställer sig till att börja med. Det vanligaste företagare brukar fundera kring är till exempel “vilka är mina kunder”, “vad skall min produkt/tjänst kosta och liknande. Men när du upprättar din affärsplan bör du också fundera över saker som hur du skall nå ut till dina potentiella kunder, vilka kanaler de syns i, vilka kostnader du kommer ha i ditt företag, vart dina kunder finns, mm. Med andra ord sådant som kommer påverka din affär, men som du kanske inte tänker på i första hand.

Vad skall en affärsplan innehålla?

En affärsplan kan ha lite olika innehåll beroende på vilken affärsidé du har. Här nedan har vi tagit fram en lista över vilka punkter vi tycker du skall ha med i din affärsplan och de frågor som själva affärsplanen skall besvara.

Vad är din affärsidé?

Den kanske mest grundläggande frågan av alla. Det här är ändå det som är anledningen till att du skriver en affärsplan. Oftast brukar man säga att din affärsidé ska kunna formuleras kortfattat för att du lätt skall kunna beskriva den. Affärsidén brukar också delas upp i en yttre och en inre affärsidé. 

I den yttre affärsidén brukar man inkludera produkt och kundgrupp. Alltså vad företaget skall sälja, om det är en vara eller tjänst, och vem företaget skall rikta sig till. 

Den inre affärsidén innefattar metod och konkurrens. Hur ska företaget organiseras och hur ska företaget stå sig mot andra företag inom samma bransch? 

Vår affärsidé här på SpeedLedger är till exempel: “Att göra det enklare och roligare att vara företagare genom att automatisera rutinarbetet och ge småföretagaren kontroll över sin administration och ekonomi. Vi tror på att småföretagaren klarar av sin bokföring själv på ett korrekt och enkelt sätt, trots att de inte brinner för ekonomi och bokföring. Bokföringsarbetet förändras till att skötas mer automatiskt och med mindre papper.”

När du funderar över din affärsidé är det också bra att fundera på företagets namn/arbetsnamn. Att ha ett väl uttänkt namn redan från början kan vara en fördel för dig när du skall sätta igång med din affärsplan. 

affärsidé

Din produkt/tjänst

Vad är det som utmärker din produkt/tjänst gentemot andra, liknande produkter och tjänster på marknaden? Varför skall dina potentiella kunder köpa din produkt och inte någon annans? Här är det bra att sätta sig ned och göra en lista över fördelar kring varför din produkt är bättre än motståndarnas på marknaden. Det kan också vara bra att testa eller undersöka konkurrenternas produkter, för att se om det är något din tjänst eller produkt kanske saknar som skulle få vågskålen att tippa till din fördel när eventuella kunder står och väljer mellan de olika produkterna/tjänsterna.

Vilka är dina kunder?

Att ställa sig från “Vilka är mina kunder?” kan låta som en basal sak. Men vi vill påminna om att det är en av de viktigaste frågorna att ställa sig när du ska lägga upp din affärsplan. Utan att veta vilka kunder du kan komma att ha kan det bli svårt att gå vidare med din affärsplan, eftersom du då kommer sakna underlag för att planera marknadsföring, säljkanaler, distribution med mera.

Hur ser marknaden ut?

Att analysera marknaden innebär att du bland annat gör en konkurrentanalys. En konkurrentanalys hjälper dig att få en överblick över vilka andra aktörer som finns på marknaden, och vilken position din produkt eller tjänst kan ha på marknaden. Vilka andra företag finns det som erbjuder liknande produkter eller tjänster? Vilka produkter/tjänster erbjuder dem? Hur stora är de andra företagen? 

Hur ska jag nå ut till mina kunder?

Vart finns mina tilltänkta kunder? Hur får jag dem att få reda på att jag finns? Det är svårt att hitta kunder utan att marknadsföra sig. För att kunna nå ut till rätt kunder med din produkt eller tjänst är det därför bra att identifiera vart dina kunder brukar finnas. Är de aktiva på sociala medier så som instagram eller facebook? Eller skulle det vara effektivare för dig att till exempel ge ut flygblad? Att hitta rätt kanal kan vara avgörande för din verksamhet.

egenförtetagare produkt

Vilken företagsform skall jag ha?

Olika företagsformer passar olika bra för olika typer av verksamheter och situationer. En enskild firma kan passa bra om du har en lite mindre verksamhet och skall arbeta själv. Handelsbolag eller ekonomisk förening kan passa om ni är fler som skall driva en mindre verksamhet, medan ett aktiebolag kan passa vilken typ av verksamhet som helst och är en egen juridisk person.

Gör en budget

Genom att göra en budget skapar du ett dokument som fungerar som ett riktmärke för din första tid som företagare. Budgeten är en viktig del av affärsplanen som summerar dina kostnader och intäkter som du planerar att ha. Budgeten bör delas upp i en resultat- och  likviditetsbudget, och du bör också göra en kapitalberäkning för att ta reda på hur mycket kapital du behöver.

Lokal och utrustning

Vart skall du vara och hålla till? Behöver du ha en företagslokal eller kan du sitta på kammaren eller i källaren hemma? Vilken utrustning behöver du för att komma igång med ditt företagande, och vad kostar den? De allra flesta företag har uppstartskostnader i någon form. Dessa skall också vara med i din budget.

Finansiering

Hur ska du finansiera din uppstart? Skall du ta ett företagslån eller kommer du använda dig av ditt egna kapital? Eller kanske låna av en närstående? Det finns många olika alternativ, och dessutom bidrag att söka. Men för att komma igång behöver du oftast ha någon form av startkapital. Detta bör också vara med i din affärsplan.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Missa inte vår populära webbkurs: Bokföring i praktiken

[gravityform id="99" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper width:_wrapper 100%_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_99' ><div id='gf_99' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_99' id='gform_99' class='width: 100% gform_legacy_markup' action='/om-bokforing/driva-smaforetag/affarsplan/#gf_99' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_99' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_99_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper" data-field-class="gform_email_wrapper"><label class='gfield_label' for='input_99_1' >E-post<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_99_1' type='email' value='' class='small' tabindex='1004' placeholder='Ange e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_99_2" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_2' id='input_99_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-Nyhetsbrev-Driva_smaforetag' /></div></li><li id="field_99_3" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_3' id='input_99_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='' /></div></li><li id="field_99_4" class="gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper" data-field-class="gform_hidden_wrapper"><div class='ginput_container ginput_container_text'><input name='input_4' id='input_99_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/driva-smaforetag/affarsplan/' /></div></li><li id="field_99_5" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_5'><li class='gchoice gchoice_99_5_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_99_5_1' tabindex='1005' /> <label for='choice_99_5_1' id='label_99_5_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id="field_99_6" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper" data-field-class="gform_multirow gform_checkbox_wrapper"><label class='gfield_label screen-reader-text gfield_label_before_complex' ><span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_99_6'><li class='gchoice gchoice_99_6_1'> <input class='gfield-choice-input' name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_99_6_1' tabindex='1006' /> <label for='choice_99_6_1' id='label_99_6_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_99' class='gform_button button' value='Skicka' tabindex='1007' onclick='if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_99"]){return false;} if( !jQuery("#gform_99")[0].checkValidity || jQuery("#gform_99")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_99"]=true;} jQuery("#gform_99").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=99&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_99' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='99' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_99' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_99' id='gform_target_page_number_99' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_99' id='gform_source_page_number_99' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_99' id='gform_ajax_frame_99' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type="text/javascript"> gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery('#gform_ajax_frame_99').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_99');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_99').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_99').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_99').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_99').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_99').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_99').val();gformInitSpinner( 99, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [99, current_page]);window['gf_submitting_99'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_99').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_99').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [99]);window['gf_submitting_99'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_99').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_99').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [99, current_page]);} );} ); </script>