50% på automatisk bokföring!

Gratis mall & exempel på affärsplan​

Affärsplan - gratis mall, exempel & hur du skriver en affärsplan

Affärsplan mall - gratis att skapa

  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Affärsplan

Kort sagt är en affärsplan ett dokument som skall hjälpa dig på vägen med att förverkliga din affärsidé. Om din affärsidé är starten på ditt företagande är affärsplanen fortsättningen på det. En affärsplan innehåller många olika delar och kan se ut på olika sätt beroende på hur du har formulerat din affärsidé. Affärsplanen är inte bara användbar för dig själv, utan brukar också behövas om du skall ta ett företagslån till exempel.

Använd vår guide för att besvara frågorna, du får sedan en snygg PDF med din färdiga affärsplan.
Skapa konto redan idag, du testar alltid gratis
Nystartade får 50% rabatt första året

Affärsplan

Vad är en affärsplan?

Kort sagt är en affärsplan ett dokument som skall hjälpa dig på vägen med att förverkliga din affärsidé. Om din affärsidé är starten på ditt företagande är affärsplanen fortsättningen på det. En affärsplan innehåller många olika delar och kan se ut på olika sätt beroende på hur du har formulerat din affärsidé. Affärsplanen är inte bara användbar för dig själv, utan brukar också behövas om du skall ta ett företagslån till exempel.

Som vi nämnde här ovanför kan du  behöva presentera din affärsplan när du skall söka exempelvis företagslån. Men framförallt är affärsplanen ett viktigt för dig när du skall driva ditt företag framåt. När du skapar din affärsplan får du själv möjlighet att fundera över frågor som är viktiga för ditt företagande framåt, utöver de frågorna man kanske ställer sig till att börja med. Det vanligaste företagare brukar fundera kring är till exempel “vilka är mina kunder”, “vad ska det kosta med min produkt/tjänst” och liknande. Men när du upprättar din affärsplan bör du också fundera över saker som hur du skall nå ut till dina potentiella kunder, vilka kanaler de syns i, vilka kostnader du kommer ha i ditt företag, vart dina kunder finns, mm. Med andra ord sådant som kommer påverka din affär, men som du kanske inte tänker på i första hand.

Varför ska du göra en affärsplan?

Som vi nämnde här ovanför kan du  behöva presentera din affärsplan när du skall söka exempelvis företagslån. Men framförallt är affärsplanen ett viktigt för dig när du skall driva ditt företag framåt. När du skapar din affärsplan får du själv möjlighet att fundera över frågor som är viktiga för ditt företagande framåt, utöver de frågorna man kanske ställer sig till att börja med. Det vanligaste företagare brukar fundera kring är till exempel “vilka är mina kunder”, “vad skall min produkt/tjänst kosta och liknande. Men när du upprättar din affärsplan bör du också fundera över saker som hur du skall nå ut till dina potentiella kunder, vilka kanaler de syns i, vilka kostnader du kommer ha i ditt företag, vart dina kunder finns, mm. Med andra ord sådant som kommer påverka din affär, men som du kanske inte tänker på i första hand.

Affärsplan med exempel på vad den skall innehålla?

En affärsplan kan ha lite olika innehåll beroende på vilken affärsidé du har. Här nedan har vi tagit fram en lista över vilka punkter vi tycker du skall ha med i din affärsplan och de frågor som själva affärsplanen skall besvara.

Vad är din affärsidé?

Den kanske mest grundläggande frågan av alla. Det här är ändå det som är anledningen till att du skriver en affärsplan. Oftast brukar man säga att din affärsidé ska kunna formuleras kortfattat för att du lätt skall kunna beskriva den. Affärsidén brukar också delas upp i en yttre och en inre affärsidé. 

I den yttre affärsidén brukar man inkludera produkt och kundgrupp. Alltså vad företaget skall sälja, om det är en vara eller tjänst, och vem företaget skall rikta sig till. 

Den inre affärsidén innefattar metod och konkurrens. Hur ska företaget organiseras och hur ska företaget stå sig mot andra företag inom samma bransch? 

Vår affärsidé här på SpeedLedger är till exempel: “Att göra det enklare och roligare att vara företagare genom att automatisera rutinarbetet och ge småföretagaren kontroll över sin administration och ekonomi. Vi tror på att småföretagaren klarar av sin bokföring själv på ett korrekt och enkelt sätt, trots att de inte brinner för ekonomi och bokföring. Bokföringsarbetet förändras till att skötas mer automatiskt och med mindre papper.”

När du funderar över din affärsidé är det också bra att fundera på företagets namn/arbetsnamn. Att ha ett väl uttänkt namn redan från början kan vara en fördel för dig när du skall sätta igång med din affärsplan.

Din produkt/tjänst

Vad är det som utmärker din produkt/tjänst gentemot andra, liknande produkter och tjänster på marknaden? Varför skall dina potentiella kunder köpa din produkt och inte någon annans? Här är det bra att sätta sig ned och göra en lista över fördelar kring varför din produkt är bättre än motståndarnas på marknaden. Det kan också vara bra att testa eller undersöka konkurrenternas produkter, för att se om det är något din tjänst eller produkt kanske saknar som skulle få vågskålen att tippa till din fördel när eventuella kunder står och väljer mellan de olika produkterna/tjänsterna.

Vilka är dina kunder?

Att ställa sig från “Vilka är mina kunder?” kan låta som en basal sak. Men vi vill påminna om att det är en av de viktigaste frågorna att ställa sig när du ska lägga upp din affärsplan. Utan att veta vilka kunder du kan komma att ha kan det bli svårt att gå vidare med din affärsplan, eftersom du då kommer sakna underlag för att planera marknadsföring, säljkanaler, distribution med mera.

Hur ser marknaden ut?

Att analysera marknaden innebär att du bland annat gör en konkurrentanalys. En konkurrentanalys hjälper dig att få en överblick över vilka andra aktörer som finns på marknaden, och vilken position din produkt eller tjänst kan ha på marknaden. Vilka andra företag finns det som erbjuder liknande produkter eller tjänster? Vilka produkter/tjänster erbjuder dem? Hur stora är de andra företagen? 

Hur ska jag nå ut till mina kunder?

Vart finns mina tilltänkta kunder? Hur får jag dem att få reda på att jag finns? Det är svårt att hitta kunder utan att marknadsföra sig. För att kunna nå ut till rätt kunder med din produkt eller tjänst är det därför bra att identifiera vart dina kunder brukar finnas. Är de aktiva på sociala medier så som instagram eller facebook? Eller skulle det vara effektivare för dig att till exempel ge ut flygblad? Att hitta rätt kanal kan vara avgörande för din verksamhet.

Vilken företagsform skall jag ha?

Olika företagsformer passar olika bra för olika typer av verksamheter och situationer. En enskild firma kan passa bra om du har en lite mindre verksamhet och skall arbeta själv. Handelsbolag eller ekonomisk förening kan passa om ni är fler som skall driva en mindre verksamhet, medan ett aktiebolag kan passa vilken typ av verksamhet som helst och är en egen juridisk person.

Gör en budget

Genom att göra en