momsraknaren

Räkna ut moms

Välj momssats 25 %, 12 % eller 6 % och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart! 

Ange momssats

De olika momssatserna

I Sverige finns tre officiella momssatser; 25 %, 12 % och 6 %. Det finns även momssats 0 % eller momsfritt. De flesta varor och tjänster har momssatsen 25 %, med undantag för till exempel livsmedel som har momssats 12 % eller resor inrikes som har momssats 6 %. Det finns ett flertal liknande undantag.

25 %

25% moms är den generella skattesatsen på varor och tjänster. Men även på:

 • tobak
 • snus

12 %

12% moms gäller för mat, livsmedel, restaurangbesök, hotell. Bland annat på:

 • mat
 • livsmedel
 • hotell
 • restaurang
 • tuggummi
 • vatten på flaska
 • alkoholfria drycker
 • folköl
 • lättöl

6 %

6% moms gäller för tidningar, böcker, resor i Sverige och ofta diverse aktiviteter inom kultur. Bland annat på:

 • tidningar
 • konst
 • litteratur
 • skolböcker
 • böcker
 • dagstidningar
 • persontransporter
 • tåg
 • båt
 • taxi
 • flyg (inrikes)
 • idrott
 • träning
 • gym

Vill du lära dig mer om moms?

Ladda ned vår populära momsguide

Moms i praktiken

Vi förklarar och ger exempel runt just moms och hur allt fungerar i praktiken.

Läs mer och anmäl dig

[gravityform id="139" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper one-row_wrapper' id='gform_wrapper_139' ><div id='gf_139' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_139' id='gform_139' class='one-row' action='/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/rakna-ut-moms/#gf_139'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_139' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_139_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_139_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_139_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1004' placeholder='ange din e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_139_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_139_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='sa_fungerar_moms' /></li><li id='field_139_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_139_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='webbsiteCTA' /></li><li id='field_139_4' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_4' id='input_139_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/rakna-ut-moms/' /></li><li id='field_139_5' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_139_5'><li class='gchoice_139_5_1'> <input name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_139_5_1' tabindex='1005' /> <label for='choice_139_5_1' id='label_139_5_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_139_6' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_139_6'><li class='gchoice_139_6_1'> <input name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_139_6_1' tabindex='1006' /> <label for='choice_139_6_1' id='label_139_6_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_139' class='gform_button button' value='Skicka' tabindex='1007' onclick='if(window["gf_submitting_139"]){return false;} if( !jQuery("#gform_139")[0].checkValidity || jQuery("#gform_139")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_139"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_139"]){return false;} if( !jQuery("#gform_139")[0].checkValidity || jQuery("#gform_139")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_139"]=true;} jQuery("#gform_139").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=139&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_139' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='139' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_139' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_139' id='gform_target_page_number_139' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_139' id='gform_source_page_number_139' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_139' id='gform_ajax_frame_139' title='Ajax Frame'>Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.</iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 139, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_139').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_139');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_139').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_139').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_139').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_139').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_139').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_139').val();gformInitSpinner( 139, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [139, current_page]);window['gf_submitting_139'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_139').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_139').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [139]);window['gf_submitting_139'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_139').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [139, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 139) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [139, 1]) } ); </script>