momsraknaren

Momsberäkning & räkna moms

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

Här väljer du vilken momssats du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart! 

Ange momssats

De olika momssatserna - bra att veta när du räknar ut moms

 

I Sverige finns tre officiella momssatser; 25 %, 12 % och 6 %. Det finns även 0 % eller momsfritt. De flesta varor och tjänster har 25 %, med undantag för till exempel livsmedel som har 12 % eller resor inrikes som har 6 %. Det finns ett flertal liknande undantag.

25 %

25% är den generella skattesatsen på varor och tjänster. Men även på:

 • tobak
 • snus

12 %

12% gäller för mat, livsmedel, restaurangbesök, hotell. Bland annat på:

 • mat
 • livsmedel
 • hotell
 • restaurang
 • tuggummi
 • vatten på flaska
 • alkoholfria drycker
 • folköl
 • lättöl

6 %

6% gäller för tidningar, böcker, resor i Sverige och ofta diverse aktiviteter inom kultur. Bland annat på:

 • tidningar
 • konst
 • litteratur
 • skolböcker
 • böcker
 • dagstidningar
 • persontransporter
 • tåg
 • båt
 • taxi
 • flyg (inrikes)
 • idrott
 • träning
 • gym

Vill du lära dig mer om moms?

Ladda ned vår populära momsguide

Moms i praktiken

Vi förklarar och ger exempel om hur allt fungerar i praktiken.

Läs mer och anmäl dig

[gravityform id="139" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper one-row_wrapper' id='gform_wrapper_139' ><div id='gf_139' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_139' id='gform_139' class='one-row' action='/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/rakna-ut-moms/#gf_139'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_139' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_139_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_139_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_139_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1005' placeholder='ange din e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_139_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_139_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='sa_fungerar_moms' /></li><li id='field_139_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_139_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='webbsiteCTA' /></li><li id='field_139_4' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_4' id='input_139_4' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/rakna-ut-moms/' /></li><li id='field_139_5' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_139_5'><li class='gchoice_139_5_1'> <input name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_139_5_1' tabindex='1006' /> <label for='choice_139_5_1' id='label_139_5_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_139_6' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_139_6'><li class='gchoice_139_6_1'> <input name='input_6.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_139_6_1' tabindex='1007' /> <label for='choice_139_6_1' id='label_139_6_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_139' class='gform_button button' value='Skicka' tabindex='1008' onclick='if(window["gf_submitting_139"]){return false;} if( !jQuery("#gform_139")[0].checkValidity || jQuery("#gform_139")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_139"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_139"]){return false;} if( !jQuery("#gform_139")[0].checkValidity || jQuery("#gform_139")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_139"]=true;} jQuery("#gform_139").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=139&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_139' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='139' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_139' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_139' id='gform_target_page_number_139' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_139' id='gform_source_page_number_139' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_139' id='gform_ajax_frame_139' title='Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.'></iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 139, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_139').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_139');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_139').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_139').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_139').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_139').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_139').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_139').val();gformInitSpinner( 139, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [139, current_page]);window['gf_submitting_139'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_139').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_139').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [139]);window['gf_submitting_139'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_139').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [139, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 139) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [139, 1]) } ); </script>