Resultatrapport SpeedLedger

Resultatrapport – så läser du av den

Din balans- och resultatrapport visar dina tillgångar, eget kapital och skulder, respektive dina intäkter minus dina kostnader (ditt resultat). Rapporterna använder du för att kunna fatta bra ekonomiska beslut i ditt företag och för att följa din utveckling.

Resultatrapport - vad är en resultatrapport?

En Resultatrapport visar din vinst eller förlust. Resultatrapporten presenterar vad som har hänt i verksamheten under en period. Det är alltså en uppställning av årets (eller periodens) intäkter och