Skillnaden mellan intäkt och inkomst

Vad är en intäkt?

En intäkt är en inkomst som är periodiserad. Att en intäkt är en periodiserad inkomst innebär att den blivit bokförd vid “rätt” tidpunkt, vanligtvis den period där arbetet blivit utfört eller försäljningen skett. Det innebär i sin tur att själva inkomsten, det vill säga betalningen med likvida medel inte behöver redovisas när man redovisar intäkten. 

Vad är en inkomst?

En inkomst är de faktiska likvida medel du får in till bankkontot. Ofta redovisas inkomsten efter det att intäkten har redovisats, men detta kan variera beroende på om du bokför med kontantmetoden eller faktureringsmetoden

Skillnaden mellan intäkter och inkomster

Skillnaden mellan intäkter och inkomster är egentligen vad de “innehåller”. En intäkt innehåller enkelt sett din prestation – alltså vad du har sålt, men utan att du har fått pengar för det ännu. En inkomst å andra sidan innehåller de faktiska pengarna – betalningen, eller värdet av din intäkt. 

Hur bokförs Intäkter & Inkomster?

Vi tar ett exempel: du säljer en vara eller tjänst den 10 januari och får betalt den 10 februari, det vill säga cirka 30 dagar senare. Återigen skapar du en verifikation i din bokföring vid respektive tillfälle:

10 januari då intäkten uppstår:

Debet Kredit
3010 Försäljning 1 200 kr
1510 Kundfordringar 1 200 kr
Summa 1 200 kr 1 200 kr

…eller med moms:

10 januari:

Debet Kredit
3010 Försäljning 960 kr
2611 Utgående moms 240 kr
1510 Kundfordringar 1 200 kr
Summa 1 200 kr 1 200 kr

10 februari då du får betalt uppstår en inkomst:

Debet Kredit
1510 Kundfordringar 1 200 kr
1930 Bankkonto 1 200 kr
Summa 1 200 kr 1 200 kr

Efter den 10 februari finns inget saldo kvar på konto 1510 Kundfordringar eftersom du inte har någon fordran kvar. Mellan 10 januari och 10 februari har du en fordran på 1 200 kr och detta syns under perioden som ett debetsaldo på konto 1510 Kundfordringar.

Alla fordringar ligger som debetsaldon i bokföringen. Fordringar och övriga tillgångar har kontonummer som börjar med 1.

Trevlig bokföring!

Dela

Senaste om Driva småföretag, Top 10

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget

  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy