Resultatrapport - så läser du av den

Din balans- och resultatrapport visar dina tillgångar, eget kapital och skulder, respektive dina intäkter minus dina kostnader (ditt resultat). Rapporterna använder du för att kunna fatta bra ekonomiska beslut i ditt företag och för att följa din utveckling.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Resultatrapport – så läser du av den

Resultatrapport - vad är en resultatrapport?

En Resultatrapport visar din vinst eller förlust. Resultatrapporten presenterar vad som har hänt i verksamheten under en period. Det är alltså en uppställning av årets (eller periodens) intäkter och kostnader med resultatet (vinsten eller förlusten) längst ner.

Det finns mallar för hur en resultatrapport bör vara uppställd. Gemensamt för resultatrapporter är att de börjar med intäkterna. Sedan kommer olika typer av kostnader och sist resultatet (vinsten eller förlusten). Ibland visar du också resultat efter olika kostnadsgrupper, till exempel bruttovinst.

Det är ganska vanligt att du i resultatrapporten även har en kolumn för jämförelse med föregående period eller budget.

Vad som hamnar i din resultatrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring.

Bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter), 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är så kallade resultatkonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din resultatrapport.

Resultatrapport exempel

Här nedanför finns en resultatrapport med exempel på siffror där du kan se vad de olika siffrorna motsvarar. Resultatrapporten används för att se hur ditt företag går, det vill säga vilket resultat du kommer göra när året är slut. Resultatrapporten används också i enskilda firmor när du skall göra ett förenklat årsbokslut eller skicka in din NE-bilaga, och för aktiebolag i årsredovisning. För mindre aktiebolag brukar dock resultaträkning och balansräkning användas istället för de mer utförliga resultatrapport och balansrapport.

Resultatrapport