Bokslut enskild firma & AB – vad är det och när ska det vara klart?

När ska bokslut vara inne?

Då var det dags igen. Dags för julklappar. Nytt år. Och för många som är egenföretagare: bokföringsstress. Stressen över att du inte hunnit göra det tidigare, och att du egentligen inte har tid för att göra det nu heller, när det är jul och allt.

Men ta det lugnt! Bokslutet behöver inte vara klart 1 januari. Är ditt räkenskapsår likadant som ett vanligt år, det vill säga tar slut 31/12, behöver ditt bokslut inte vara klart den 1 januari utan du kan med gott samvete ta sovmorgon på nyårsdagen.

När bokslutet skall vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. Har du ett aktiebolag brukar du behöva lämna in det till bolagsverket först 7 månader efter årsskiftet. Vilka viktiga datum som gäller för just dig kan du se i skatteverkets kalender för företag.

Vad är ett bokslut?

När räkenskapsåret är slut behöver årets bokföring sammanställas för att ge en rättvisande bild över hur det har gått för företaget. Detta kallas bokslut. Ditt bokslut blir ett underlag för beslut om hur du ska ta ditt företag vidare. Det mynnar också ut i rapporter som måste skickas in till berörda myndigheter, till exempel Skatteverket och bolagsverket.

Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Läs mer nedan om vad som gäller för din bolagsform.

Hur skiljer sig bokslut för olika bolagsformer?

När vi pratar bokslut så är det olika saker som skall upprättas beroende på vilken bolagsform som du har.

 • Aktiebolag upprättar en årsredovisning som skickas till bolagsverket.
 • Handelsbolag eller Kommanditbolag upprättar ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagets storlek.
 • Enskild Firma gör ett förenklat årsbokslut eller en årsredovisning beroende på verksamhetens omsättning. Läs mer om förenklat årsbokslut/årsredovisning enskild firma.
 • Ekonomisk förening upprättar en årsredovisning.

Verksamt kan du hitta en utförligare förklaring kring vad som gäller för varje bolagsform.

Göra ett bokslut

Att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner bland annat i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Det görs bland annat genom att bokföra klart den löpande bokföringen. Innan du kan sammanställa alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera så att företagets balanskonton stämmer, det vill säga så att allt har värderats korrekt i den löpande bokföringen.

Balansräkningens poster ska kontrolleras och göras klara före resultaträkningen kan avslutas, eftersom de justeringar som kan behöva göras av balanskontona påverkar företagets resultat.

Checklista för bokslut

1. Se till att dina underlag för bokföringen är i ordning

Enligt bokföringslagen måste dina kvitton, fakturor och alla övriga affärshändelser vara i ordning och sparas på korrekt sätt. Med korrekt sätt menar man att du skall spara det på samma sätt som du mottagit originalet. Det innebär att får du in ett underlag elektroniskt så behöver det inte skrivas ut och sparas, dvs, om du har fått ett kvitto som pdf-fil så ska du spara pdf-filen i datorn. Att skriva ut dem är förstås okej, men spara originalet.

2. Stäm av balansräkningen

Kontrollera att saldon på bankkonton och konton för skatt, moms och arbetsgivaravgifter stämmer. Det görs lättast genom att se så att saldot på bankkontot respektive skattekontot i bokföringen är samma som de underlag du får från banken respektive Skatteverket. Skriv ut en kopia på det som Skatteverket har på ditt skattekonto så att du har aktuella siffror.

Har allt värderats korrekt i den löpande bokföringen? Balansräkningens poster ska kontrolleras och stämmas av mot underlag. Till exempel en lista på utestående obetalda kundfakturor respektive skulder till leverantörer.

3. Inventera ditt varulager

Minst en gång per år måste du inventera ditt lager och du ska inventera på balansdagen. Detta innebär att om du har kalenderår ska du inventera det lager som du ska ta upp i balansräkningen i bokslutet.

Gå igenom varulagerinventeringen och se om det finns någon inkurans. Inkurans betyder att du har tagit upp värdet på ditt varulager till det pris som du köpte det för, men av olika skäl går inte varorna att sälja till det tänkta försäljningspriset. Det kan till exempel vara omodernt eller skadat.

Ladda ner vår checklista för bokslut

4. Inventarier & anläggningar

Kontrollera alla inköp av inventarier (t. ex. bilar, lager, fastigheter, inredning, datorer) som du har gjort under året samt om du har gjort några försäljningar. Kontrollera att ditt anläggningsregister är uppdaterat och att det stämmer med bokföringen.

Det är bra att känna till att inventarier som understiger ett halvt basbelopp får lov att bokföras som en kostnad direkt. Överstiger investeringen det beloppet ska detta bokföras på inventariers konto och skrivas av under nyttjandeperioden, som ofta blir 5 år.

5. Kontrollera periodiseringar och avskrivningar

I nästan alla företag uppstår så kallade periodiseringar som innebär att intäkter och kostnader bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats, inte när de faktiskt redovisas eller betalas. Periodiseringar ger ett mer rättvisande resultat för perioden.

Det är bra att gå igenom de fakturor du fått efter årsskiftet om det där finns kostnader som är kostnader som ska tas med i bokslutet för året. Det finns en del förenklingsregler som säger att, under vissa förutsättningar, behöver du inte periodisera över årsskiftet, men du får göra det för att få ett rättvisare resultat för året. Detta avser i första hand belopp understigande 5000 kronor.

Kan jag fortsätta bokföra fast jag är mitt i bokslutsarbetet?

Självklart, du fortsätter som vanligt med din löpande bokföring. Här är lite tips på vad du behöver göra direkt efter årsskiftet.

Första hållpunkten efter nyår – momsredovisningen

Den första hållpunkten efter årsskiftet är din momsredovisning. Först ut är du som redovisar moms per månad. Den 17 januari ska du lämna in momsredovisningen för november året innan. Om du redovisar moms årsvis, har bokslutsdatum 31/12 och har haft EU-handel så ska din momsredovisning vara inne senast den 25 februari. Har du inte haft EU-handel och har en enskild firma kan du ta det lugnt fram till 12 maj.

Redovisar du moms kvartalsvis så är det den 14 februari som är det senaste datumet för perioden oktober- december året innan. Låter det krångligt? Kika på Skatteverket sida viktiga datum.

Kom ihåg att göra detta i din bokföring efter årsskiftet

 • Fixa klart din löpande bokföring (förslagsvis någon gång under januari)
 • Redovisa och lämna in momsen
 • Lämna in bokslut och eventuell årsredovisning (om du har ett aktiebolag)
 • Lämna in deklarationen senast den 2 maj

Ladda ned 10 tips inför årsskiftet

 • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Senaste om ekonomi

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp