Balansrapport – vad är det? Allt du behöver veta

Balansrapport - vad är det?

Balansrapporten visar dina tillgångar, skulder och eget kapital. Tänk så här – din resultatrapport visar hur det går för företaget och din balansrapport visar hur företaget mår. Den visar även hur det står till med det egna kapitalet vid en specifik tidpunkt.
Vad som hamnar i din balansrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring.
Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är så kallade balanskonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din balansrapport.

Balansrapport exempel