Marknadsforing SpeedLedger

Marknadsföring för ditt företag?

Ett vanligt misstag är att nystartade företag enbart fokuserar på uppstarten så att de glömmer andra viktiga aspekter så som marknadsföring för företaget

Varför marknadsföring för ditt företag?

Varje år startar flera tusen nya företag i Sverige. Ett vanligt misstag är att nystartade företag fokuserar på uppstarten och att de glömmer andra viktiga aspekter. Oftast ligger fokus på att komma igång med försäljningen så att man kan börja sälja sina produkter och dela med sig av sina kunskaper. Men för att du ska få nya kunder så krävs det att dina kunder vet vart du finns och vad du säljer och det är där marknadsföring kommer in i bilden.

Marknadsföring är brett och kan göras på många olika sätt. Syftet med marknadsföring är att fånga kundens och potentiella kunders intresse för köpa din produkt eller tjänst. Marknadsföring är nödvändigt för att ditt företag ska kunna växa eller utmärka sig från dina konkurrenter.