Revisor SpeedLedger

Behöver jag ha en revisor?

Vilka krav behöver du uppfylla för att du skall behöva ha en revisor?

När behöver jag ha en revisor?

Bokföra kan du antingen göra själv, eller genom att lämna bort arbetet till en revisor på en redovisningsbyrå. Sedan revisorsrätten togs bort 2010 för aktiebolag med högst 3 anställda, högst 3 miljoner i omsättning och högst 1,5 miljoner i balansomslutning, har allt fler valt att sköta sin bokföring på egen hand. Det finns självklart för- och nackdelar med att bokföra själv, jämfört med att lämna bort sin bokföring. Att lämna bort sin bokföring är, utöver kostsamt, ett enkelt och effektivt sätt att få en korrekt bokföring. Dock kan det stundvis vara svårt att ha full kontroll på verksamhetens ekonomiska läge, då du kanske får rapporter endast månadsvis. Något som självklart kan avhjälpas genom en god kontakt med byrån.

Men vad säger till exempel banken om du inte längre kan visa upp ett reviderat (granskat) bokslut? Kan det rent av vara så att du inte får kredit på grund av det? Det trevliga är att svaret här är nej, det händer inte. Det är inte alls säkert att bankerna har en sådan princip. På banken görs en helhetsbedömning av företaget och företagaren. Det viktiga är att det finns en redovisning med tydliga resultat-, balansrapporter och bokslut. Som alternativ till revisor, finns som sagt auktoriserade redovisningskonsulter, som kan utfärda en så kallade bokslutsrapport. Det är i regel betydligt billigare än en revision och fullt tillräckligt både för banken och andra intressenter. Tips är alltså: var inte rädd för att skippa revisorn om du klarar kriterierna.

Kriterier

Om du har ett aktiebolag och uppfyller två eller alla tre av följande kriterier behöver du inte ha revisor:

  • max 3 MSEK i omsättning
  • max 3 anställda
  • ma