Kontantmetoden SpeedLedger

Kontantmetoden

Bokför när betalningen sker

Heter det kontantmetoden eller bokslutsmetoden?

Kontantmetoden kan ofta kallas för bokslutsmetoden. Även om det är två olika termer är de synonymer till varandra, och syftar på samma sätt att bokföra och innebär att du endast bokför dina betalningar eller intäkter en gång. 

Vem får använda kontantmetoden/bokslutsmetoden?

Företag med nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får bokföra enligt kontantmetoden. Då bokförs varje faktura bara en gång löpande – när den betalas. Kontantmetoden brukar ofta kallas för den “lättare” varianten av bokföringsmetod, ofta för att man bara behöver bokföra sina fakturor en gång. Även om bokföringsmetoden heter kontantmetoden har den egentligen ingenting med kontanta medel att göra. Tänk också på att du endast får använda kontantmetoden om det står så i ditt registerutdrag.

För kundfakturor gäller:

 • När fakturan betalas bokas intäkt mot bankkonto (eller liknande)

För leverantörsfakturor gäller:

 • När fakturan betalas bokas kostnad mot bankkonto (eller liknande)

Att bokföra med kontantmetoden (Bokslutsmetoden)

I praktiken innebär detta att du med kontantmetoden bara bokför när du faktiskt betalar ut pengar eller när du får in pengarna. Du hoppar helt enkelt över stegen att bokföra att du har en faktura som ska betalas eller att du har ställt ut en faktura som du förväntar dig att du ska få betalt för. Det syns aldrig i din bokföring. Det enda som syns är att du har betalat ut pengar eller har fått betalt.  

kontantmetod kostnad

När du får en faktura som du ska betala bokför händer inget alls i din bokföring förrän du faktiskt gör utbetalningen. Då bokför du att du har betalat och först då syns det i din bokföring att någonting har hänt. 

kontantmetod intakt

Det motsatta sker när du skickar en faktura som en av dina kunder ska betala. Först när du faktiskt får betalt av din kund bokför du att du har fått in pengar. Först då syns det i din bokföring att du har skickat en faktura.

  Kontantmetoden och moms

  Normalt redovisas då momsen enligt samma mönster, det vill säga med bokslutsmetod för moms.

  Bokslutsmetoden/kontantmetoden för moms fungerar så att varje faktura redovisas momsmässigt på betaldagen löpande under året. I den sista perioden under beskattningsåret ska moms redovisas också på fakturor som är obetalda vid periodens slut.

  Under det följande beskattningsåret måste man se till att moms på obetalda fakturor inte blir dubbelredovisad i samband med betalning.

  Med ett bokföringsprogram på nätet samt kopplingen till banken blir det ett väldigt enkelt att sköta bokföringen på. Under menyn ”autokontering” kommer alla bankkontohändelser synas och genom att välja rätt bokföringskonto blir det en korrekt verifikation.

  Fördelen med ett bokföringsprogram på nätet är många, lägger man till kopplingen till Internetbanken så har man ett väldigt smidigt bokföringsprogram att sköta sin bokföring med.

   Dela

   Senaste om Bokföringstips

   Testa vårt bokföringsprogram!
   Har du frågor? Vi ringer dig upp

   Prenumerera på Driva småföretag

   Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget