Årsmoms vs. kvartalsmoms vs. månadsmoms

När du registrerar ditt företag behöver du göra ett aktivt val gällande hur ofta du ska redovisa moms. Med redovisa moms menar vi hur ofta du är skyldig att visa för Skatteverket hur mycket moms du ska betala eller få tillbaka och varför. Det görs genom en momsrapport. I Sverige kan du redovisa moms årsviskvartalsvis eller månadsvis. Hur ofta du redovisar beror på vad du har för beräknad omsättning.

Vi ska nu kika lite närmare på vad det är för skillnad mellan att redovisa moms års-, kvartals- och månadsvis. Är det egentligen så stor skillnad och får du välja vad du vill? På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer exakt om vad som gäller för din verksamhet.

Årsmoms

Har du ett en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor, rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

Att redovisa moms årsvis innebär också att momsinbetalningen sker endast en gång per år. Det är ju skönt, då slipper du tänka på det så ofta. Men kom ihåg – du behöver ha koll på att du har tillräckligt med kapital på kontot i slutet av redovisningsperioden för att betala in momsen.

På supporten hör vi lite nu och då att nyblivna bokförare med årsmoms kanske inte har tänkt på att de behöver ha momspengar att betala in. Vissa har till och med tagit ut hela summan som ett eget uttag (enskild firma) och behöver göra en egen insättning för att betala sin momsskuld. Det är självklart inte speciellt trevligt att inse som företagare och vår support brukar alltid rekommendera att du går in och kontrollerar din momsrapport då och då under årets gång.

Har du ett bokföringsprogram likt SpeedLedger e-bokföring, som genererar momsrapporten automatiskt i bakgrunden, är det bara att klicka in dig i momsrapporten och kolla vad som står i ruta 49. Om du inte har det och känner på dig att du har haft god försäljning och nog kommer att behöva betala in moms, gör en överslagsräkning i din bokföring så har du ett hum om vilka summor det handlar om.

Om du har många små transaktioner, eller varför inte några få stora, kan det rent av vara en fördel att redovisa moms lite oftare. Då har du mer kontinuerlig kontroll på hur du ligger till och behöver inte få någon större chock när momsen således ska betalas in.

MEN, överlag är årsmoms bra att ha i början av sitt företagande. Du ska inte behöva ta i så att du spricker direkt. Det är tillräckligt med andra grejer att hålla reda på som det är. För små enskilda firmor och aktiebolag är årsmoms helt klart mumma! I varje fall om du har en liten omsättning och driver din verksamhet som en bisyssla.

Kvartalsmoms

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis går du alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Att ha kvartalsmoms och brutet räkenskapsår kan ibland vara lite krångligt, speciellt om bokslutsdatumet (sista dagen på ditt räkenskapsår) är i mitten av ett kvartal. Du behöver då föra in momsen som en ingående balans i nästkommande räkenskapsår. Av den anledningen tycker i varjefall vi på supporten att det är enklare att ha månadsmoms, även fast du får redovisa endast per kvartal.

Månadsmoms

Om din beräknade omsättning överstiger 40 miljoner kronor ska du redovisa moms månadsvis. Du får inte redovisa kvartalsvis eller årsvis. Alla stora bolag och organisationer redovisar av denna anledning sin moms månadsvis.

När du redovisar moms månadsvis brukar datumet för när momsen ska redovisas i allmänhet infalla runt en och en halv månad efter att momsperioden är slut, ofta runt den 12:e, men det exakta datumet varierar.

Fördelen med att ha månadsmoms är att du varje månad blir så illa tvungen att kolla igenom dina siffror. Att ha kontroll över sin verksamhet och hur finanserna faktiskt ser ut, kan i många fall vara A och O för att kunna styra ditt företag i rätt ekonomisk riktning. Speciellt viktigt är det om du gör all bokföring själv. Kort och gott – du har stenkoll. Hela tiden.

Ladda ned vår populära momsguide!

  • När du – som representant för ett företag eller motsvarande – anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Följ Skatteverkets rekommendationer i början

Så, du får alltså inte välja helt själv hur ofta du redovisar din moms. Men har du en mindre verksamhet får du alltid redovisa oftare. Driver du en medelstor eller stor verksamhet är du lite mer styrd.

Att ha årsmoms i början, om du har en liten verksamhet, är i princip normen. Om du efter ett år känner att du nog skulle vilja redovisa lite oftare för att ha koll på momsen, kan du alltid byta upp dig.

En tumregel du kan följa när du beslutar dig för hur ofta du ska redovisa momsen (i de fall du inte faller under någon tvingande regel) är: Ju större inköp du gör och ju större försäljning du har, desto oftare ska du redovisa moms.

Så ändrar du din momsperiod

Ändrar din redovisningsperiod gör du enklast på Verksamt.se. Tänk dock på att om du justerar upp din redovisningsperiod, det vill säga ändrar så att du redovisar moms oftare än vad som krävs, kan du byta tillbaka först 24 månader efter att bytet har skett.

Lycka till med din momsredovisning och kom ihåg att du som kund hos SpeedLedger alltid kan slå oss en signal och fråga om moms i allmänhet, eller om momsrapporten i vår e-bokföring i synnerhet!

Med vänliga hälsningar

SpeedLedgers supportteam

Dela

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget

  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy