Milersättning bilersättning SpeedLedger

Milersättning – vad är milersättning/bilersättning och hur bokförs det?

Vad är milersättning/bilersättning?

Milersättning och bilersättning är egentligen två olika namn på samma sak och innebär att din arbetsgivare kan betala ut en ersättning till dig när du kör bil i tjänsten. Har du inte fått ersättning från din arbetsgivare för milersättning kan du göra avdrag för det i din deklaration. Det finns inga restriktioner vad gäller bolagsform för bilersättning och alla bolagsformer kan använda sig av det. 

Milersättning är till för att ersätta dig för slitage och bränsle för de mil du kör i tjänsten. Det ersätter inte andra kostnader såsom parkering, böter eller trängselavgift. 

Räkna ut milersättning

För att räkna ut din bilersättning (milersättning) behöver du egentligen bara veta hur långt du har kört. Sedan har skatteverket en schablon för beloppen du kan få: 

  • 18,50 kr per mil du har kört med din egen (privata) bil, 
  • 6,50 kr/mil om du kört en förmånsbil som går på diesel (avdrag för dieselolja),
  • 9,50 kr/mil om du kört en förmånsbil som går på annat drivmedel.

Det är helt enkelt bara att du håller koll på hur många mil du kört och gångrar det med det belopp som stämmer överens med den bil du kört.

Behöver du en mall för reseräkning?

Ladda ner vår reseräkning, den är gratis och går att använda direkt!

Skattefri bilersättning vs. skattepliktig bilersättning

Milersättning kan vara både skattefri och skattepliktig. Om du betalar ut mer i bilersättning än schablonbeloppen skall den del som överstiger beloppet för själva ersättningen behandlar som vanlig lön. Det innebär att arbetsgivaren skall betala både skatt och sociala avgifter på den överstigande delen. 

Bokföra bilersättning och milersättning

Bilersättning/milersättning bokförs på konto 7331, skattefria bilersättningar och 7332 skattepliktiga bilersättningar i aktiebolag. I en enskild firma bokförs det  på konto 5841, milersättning avdragsgill och 5842, milersättning ej avdragsgill. I aktiebolag är det vanligt att man ersätter för milersättning och bilersättning i samband med löneutbetalning. I en enskild firma kan du egentligen ta ut de pengarna ur företaget när du vill. 

Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

SpeedLedger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

Dela

Senaste om Bokföringstips

Testa vårt bokföringsprogram!
Har du frågor? Vi ringer dig upp

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget