Är du Nystartad? 50% på automatisk bokföring!

Mall & blankett för reseräkning

Reseräkning mall och exempel

Här kan du lära dig mer om vad en reseräkning skall innehålla

Gratis reseräkning mall?

En göra en reseräkning kan vara lite krångligt, speciellt när det finns regler på vad du absolut inte skall glömma. Vi på SpeedLedger vill att det skall vara enkelt att vara företagare och vill självklart bjuda på en mall för reseräkning, helt gratis. 

Det enda du behöver göra är att registrera din mail och sedan skickar vi dig mallen. 

 • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy
Skapa konto redan idag, du testar alltid gratis
Vill du sköta din bokföring själv?

Reseräkning - vad är det?

Om du som anställd reser i din tjänst har du rätt till ersättning för de utlägg du gör under resorna, då behöver du göra en reseräkning. Utläggen kan handla om till exempel utlägg för kollektivtrafik, tåg, flyg eller andra resor som du gjort i tjänsten. Men en reseräkning kan också innehålla traktamente, utlägg i kvittoform och milersättning/bilersättning. Med andra ord är en reseräkning en sammanställning av den skattefria ersättning du skall få från arbetsgivaren som kompensation för dina utlägg och ökade levnadskostnader under din tjänsteresa.

Vad ska en reseräkning innehålla?

En reseräkning bör innehålla: 

 • Resenärens namn
 • Resans datum – mellan vilka datum var du borta
 • Destinationer – vart har du rest från och vart har du rest till?
 • Transportkostnader – vilka kostnader du haft för transporter av olika slag (kollektivtrafik, taxi, mm.)
  Boendekostnader
 • Kostnader för mat
 • Övriga utgifter som är relaterade till resan
 • Totalkostnad

Det här är generella punkter på vad som kan vara med i en reseräkning. Vissa företag kan ha utökade eller mindre krav på vad som skall vara med i din reseräkning. Överlag gäller dock att det är viktigt att ha med detaljer såsom referensnummer och betalningsvillkor. 

Är det lag på vad som ska vara med i en reseräkning?

Det korta svaret är nej. Däremot bör ditt företag ha en policy för vad som skall vara med i en reseräkning. Ofta är det alla punkter ovan. Hur reseräkningen ser ut och vad som skall vara med kan dock skilja sig mellan olika företag. Skatteverket har dock satt upp regler för schablonmässig ersättning på reseräkningar som arbetsgivaren kan betala ut skattefritt. Därför vill många företag att reseräkningarna skall hålla sig inom ramen för dessa schablonbelopp. Detta gäller främst traktamente.

Måste jag skapa en reseräkning?

Ja, om du vill få ersättning från företaget behöver du skapa en reseräkning. Reseräkningen används som underlag i bokföringen för att styrka de kostnader som uppstått i samband med resan.

Reseräkning mall

För att underlätta har vi skapat en mall du kan använda. Genom att använda samma mall kommer alla reseräkningar du gör se likadana ut.