Eget kapital i enskild firma

Eget kapital enskild firma I en enskild firma får du som ägare göra egna uttag och egna insättningar, till skillnad från i ett aktiebolag. I ett […]


Skillnaden mellan intäkt och inkomst

Vad är en intäkt? En intäkt är en inkomst som är periodiserad. Att en intäkt är en periodiserad inkomst innebär att den blivit bokförd vid […]


Avdragsgill eller inte – det är frågan

Vad betyder egentligen avdragsgillt? Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om […]


Årsmoms vs. kvartalsmoms vs. månadsmoms

När du registrerar ditt företag behöver du göra ett aktivt val gällande hur ofta du ska redovisa moms. Med redovisa moms menar vi hur ofta du är […]


Enskild firma – vad är det?

Bolagsformen enskild firma är en som många privatpersoner använder sig utav, för att bedriva en egen verksamhet, det vill säga att starta eget företag. Enskilda […]