Balansomslutning – vad är det?

Vad är en balansomslutning? En balansomslutning visar simman av ett företags respektive sida av balansräkningen vid en viss tidpunkt. Ena sidan av balansräkningens två sidor […]


Kassalividitet – vad är det och hur räknar du ut?

Vad är kassalikviditet? Kassalikviditet är ett nyckeltal som används för att mäta ett företags förmåga att betala de kortfristiga skulderna företaget har med hjälp av […]


Bruttovinstmarginal – vad är det och hur räkna ut bruttovinstmarginal

Vad är Bruttovinstmarginal? Bruttovinstmarginalen är ett nyckeltal som visar hur mycket som blir kvar av försäljningen efter avdrag för inköp. Bruttovinst visar på hur effektivt […]


Grundavdrag – Vad är grundavdrag, förhöjt grundavdrag och hur funkar det?

Vad är grundavdrag? Grundavdrag är ett skatteavdrag som minskar den beskattningsbara inkomsten, vilket innebär att en del av din inkomst blir skattefri. Grundavdrag gäller för […]


SGI och Sjukpenning

Vad händer om du skulle bli sjuk, vill ta föräldraledigt eller behöver vabba? Som egenföretagare är det viktigt att förstå hur sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fungerar. […]