Bluffakturor – hur upptäcker du & bestrider en bluffaktura

Bluffaktura – hur skall jag hantera en bluffaktura? Regel nummer ett när du tror att du har fått en bluffaktura är att inte betala fakturan. Regel […]


Handelsbolag – vad innebär bolagsformen handelsbolag?

Vad är ett handelsbolag? Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera delägare samarbetar för att driva en verksamhet under ett gemensamt namn. Varje […]


SWOT-analys: Vi guidar dig genom swot analysens olika delar

Introduktion och definition av swot analys En SWOT-analys är en konkret metod som används för att identifiera och analysera styrkor och svagheter samt möjligheter och […]


Lagerbolag – vad är ett lagerbolag och vilka fördelar finns med lagerbolag?

Vad är ett lagerbolag och vilka fördelar finns det? Vad är ett lagerbolag? Ett lagerbolag är ett redan bildat och registrerat aktiebolag som inte har […]


Ekonomisk förening – vad är en ekonomisk förening?

Att välja bolagsform när du ska starta företag är någonting du bör tänka igenom noggrant. Varje bolagsform har olika fördelar och nackdelar gentemot varandra. En […]