Årsmoms vs. kvartalsmoms vs. månadsmoms

När du registrerar ditt företag behöver du göra ett aktivt val gällande hur ofta du ska redovisa moms. Med redovisa moms menar vi hur ofta du är […]


Enskild firma – vad är det?

Bolagsformen enskild firma är en som många privatpersoner använder sig utav, för att bedriva en egen verksamhet, det vill säga att starta eget företag. Enskilda […]


Likviditetsbudget – vad är det för något? Vi reder ut begreppet!

Vad är likviditet? Likviditet är ett mått för att beräkna ett företags betalningsförmåga. Vanligtvis används begreppet likviditet för att beskriva ett företags betalningsförmåga på kort […]


Bokföring enskild firma – så funkar det

Vad behöver du veta om du skall bokföra för din enskilda firma? Bokföringsprogram enskild firma – vad gäller? Har du bolagsformen enskild firma, eller enskild […]


BankID – vi förklarar hur mobilt bankID fungerar

Vad är BankID och Mobilt BankID?  Mobilt BankID och BankID är en e-legitimation som du använder när du är ute på internet och behöver styrka din identitet […]