Den kanske största nyheten inför bokföringsåret 2019 är att du som arbetsgivare  numera behöver redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå (AGI) och i samband med det också ange vem det är som är betalningsmottagare.

Så vad innebär det? En av de största förändringarna är att du som arbetsgivare behöver ange betalningsmottagare av lönen varje månad. I nuläget behöver du bara göra det i samband med att du skickar in kontrolluppgifterna, vilket i skrivande stund bara behöver göras årligen.

Istället för att du behöver lämna in kontrolluppgifterna anses Lönespecifikationen till den anställde vara tillräckligt underlag för löneutbetalningen. Du som arbetsgivare har också en skyldighet att informera vad som redovisats till skatteverket till just betalningsmottagaren och där blir lönespecifikationen ett perfekt sätt att göra det.

Läs gärna mer om vad det kan innebära för just din situation på Skatteverkets hemsida.

Tänk på att detta börjar gälla från och med 1 Januari 2019. Det innebär att du kommer behöva lämna in kontrolluppgifter för 2018 i Januari 2019.

I dagsläget finns det egentligen två olika sätt att sköta sin lön för dig som är egen företagare: Antingen gör du det själv, manuellt eller via ett löneprogram. Manuell hantering kan ofta bli krångligt, särskilt om du har förmåner och utlägg som skall bokföras i samband med att du betalar ut lönen. Har du också andra anställda i företaget kan det också bli tidskrävande att rapportera till skatteverket i samband med att du lämnar in kontrolluppgifterna. Från och med 2019 behöver du dessutom göra detta på individnivå.

Därför kan det vara en fördel att börja fundera på om du skall skaffa ett löneprogram i och med att 2019 startar.

Underlätta lön och bokföring

De flesta löneprogrammen är förberedda på inträdet av AGI (arbetsgivaravgifter på individnivå). Är de inte det i nuläget är det hög tid för dem att bli det. Fördelen med att använda dig av ett löneprogram är många. Förutom att det generellt sett blir en lättare hantering av utbetalningar och registrering av förmåner och utlägg kan du i de allra flesta fall få ut en fil att skicka in till skatteverket för att registrera kontrolluppgifterna för dina anställda och även skicka lönespecar via systemet. Du kan också i de allra flesta fall få ut filer med färdig bokföring av löneutbetalningarna, som går att ladda upp i ditt bokföringsprogram.

SpeedLedger och MaxPA inleder ett utökat samarbete

Tack vare att samarbetet mellan SpeedLedger och Maxpa nu utökas, kan du nu göra dina löner på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Detta innebär att du som bokför med SpeedLedger e-bokföring får tillgång till MaxPA inne i tjänsten. Du får ett lättanvänt lönesystem med stöd för de allra flesta typer av löner. Lönespecifikationer sköts automatiskt, och du kommer ha möjlighet att rapportera till skatteverket på ett lätt och smärtfritt sätt. Det är dessutom lätt att importera lönerna till bokföringen!

Läs mer om samarbetet och gör din intresseanmälan här.

 

MaxPa

Gott nytt år!

[gravityform id="99" title="false" description="false" ajax="true"]