AGI – Vad innebär det för dig som företagare?

Sedan 2019 kallas det som tidigare var arbetsgivardeklaration för AGI (arbetsgivaravgift på individnivå). Det innebär att arbetsgivaravgifter skall redovisas för varje enskild lönetagare istället för totalt.

Vad innebär AGI?

Så vad innebär det? En av de största förändringarna är att du som arbetsgivare behöver ange betalningsmottagare av lönen varje månad. Tidigare behövde du bara göra det i samband med att du skickade in kontrolluppgifterna.

Istället för att du behöver lämna in kontrolluppgifterna anses Lönespecifikationen till den anställde vara tillräckligt underlag för löneutbetalningen. Du som arbetsgivare har också en skyldighet att informera vad som redovisats till skatteverket till just betalningsmottagaren och där blir lönespecifikationen ett perfekt sätt att göra det.

Läs gärna mer om vad AGI  innebär för just dig och din verksamhet på Skatteverkets hemsida.

Dessa regler trädde i kraft den 1 Januari 2019.

Vad är AGI i praktiken?

Vad som även är nytt är att den nya arbetsgivardeklarationen kommer följa momsredovisningen rent tidsmässigt.

I dagsläget finns det egentligen två olika sätt att sköta sin lön för dig som är egen företagare: Antingen gör du det själv, manuellt eller via ett löneprogram. Manuell hantering kan ofta bli krångligt, särskilt om du har förmåner och utlägg som ska bokföras i samband med att du betalar ut lönen. Har du också andra anställda i företaget kan det också bli tidskrävande att rapportera till skatteverket i samband med att du lämnar in kontrolluppgifterna. Det görs numera på individnivå.

Därför kan det vara en fördel att börja fundera på om du skall skaffa ett löneprogram i och med att AGI nu har trätt i kraft.

Underlätta lön och bokföring

Fördelen med att använda dig av ett löneprogram är många. Förutom att det generellt sett blir en lättare hantering av utbetalningar och registrering av förmåner och utlägg kan du i de allra flesta fall få ut en fil att skicka in till skatteverket för att registrera kontrolluppgifterna för dina anställda och även skicka lönespecar via systemet. Du kan också i de allra flesta fall få ut filer med färdig bokföring av löneutbetalningarna, som går att ladda upp i ditt bokföringsprogram.

Samarbetet mellan SpeedLedger och MaxPA

Vi har sedan tidigare ett samarbete med MaxPA, som är ett lönehanteringssystem som kan underlätta lönehanteringen för dig och ditt företag. Första lönespecen är gratis och du får också ut en SIE-fil att ladda upp i bokföringen, samt kontrolluppgifter att skicka in till skatteverket.

Läs mer om SpeedLedger och MaxPA

MaxPa

Gott nytt år!

Dela