skatter

Engångsskatt – vad är engångsskatt och hur bokförs det?

Vad är engångsskatt?

När en arbetsgivare betalar ut lön betalar dem också skatt på den utbetalade lönen till Skatteverket. Ofta handlar det om regelbundna utbetalningar, men det finns också tillfällen då arbetet som gjorts inte är regelbundet. I de lägena skall istället en engångsskatt betalas. Den får du i sin tur fram från engångsskattetabellen hos Skatteverket. 

På vad behöver jag betala engångsskatt?

Skatten gäller som nämnt på engångsutbetalningar. Såna utbetalningar är till exempel utdelning (bonus), arbete på ackord, viss provision och arvode, retroaktiv lön, semesterersättning och retroaktiv lön. När arbetsgivare betalar ut regelbunden lön betalas inte någon engångsskatt, utan vanlig skatt. 

Engångsskattetabell

Det är storleken på lönen under ett år som bestämmer hur stor engångsskatten skall vara. Engångsskattetabellen skiljer sig från den vanliga skattetabellen eftersom den är ämnad för engångsutbetalningar. I engångsskattetabellen hittar du en procentsats för ett visst intervall intjänade pengar. Skillnaden mellan engångsskattetabellen och den vanliga skattetabellen är alltså att du i den vanliga skattetabellen har belopp i intervallet du ligger i, medan engångsskattetabellen ger dig en procentsats för intervallet som du skall betala i skatt. För att räkna ut din engångsskatt använder du alltså