Nya lagar och regler

Nya lagar och regler 2023

Varje år runt årsskiftet är det många nya lagar och regler som träder i kraft. Även om många nya lagar och regler även träder i kraft under året – särskilt under pandemiår, som det vart de senaste åren – är det många nya lagar och regler som får kraft den 1 januari.

I det här inlägget skall vi rikta blicken mot 2023, och se vilka lagar och regler som träder i kraft i samband med årsskiftet.

Reseavdraget höjs

Som arbetstagare eller egenföretagare kan du ha en förmånsbil eller få dra av kostnader för resa med din privata bil. Nu höjs de schablonbelopp du kan göra avdrag med för att bättre motsvara det pris som slitage, diesel eller bensin har. Detta sker den 1 januari 2023.

För de förmånsbilar som blir det nya beloppet 12.50 kr/milen och för arbetsresor med egen bil blir det 25 kr/mil. Priset per mil för elbilar står kvar på 9.50 kr/milen. Läs mer.

Sänkt skatt för arbetande personer över 65

Det 1 januari stärks jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65. Reduktionen av skatt innebär att skatten blir:

  • 22% på intäkter upp till 100 000 kr,
  • Spannet 100 000 till 300 000 kr får en skattereduktion på 15 000 kronor, plus 7% av arbetsinkomsterna,
  • För arbetsinkomster inom spannet 300 000 till 600 000 blir skattereduktionen 36 000 kr.
  • För arbetsinkomster på över 600 000 till och med 1 800 000 kr kommer en successiv minskning av skatten att kunna göras. Den börjar vid 36 000 kr. På arbetsintäkter över 1 800 000 kommer inte någon minskning av skatten göras.

Du kan läsa mer om detta här.

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år

I beslut som tidigare tagits kommer arbetstagarens rätt att kvarstå i anställning höjas från 68 till 69 år den 1 januari. Det beslutet togs 2017 och innebär en successiv höjning av rätten att ha kvar sin anställning enligt LAS.

Ytterligare skattereduktion för grön teknik

Den 1 januari 2023 höjs den skattereduktion du kan göra för installation av grön teknik. Subventionsgraden höjs från 15 till 20% av material- och arbetskostnaden på installationen. Den nya subventionsgraden kommer gälla för arbeten som betalas efter den 31 december 2022.

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel

För den som inte vet vad reduktionsplikten är innebär det att tillverkare behöver blanda in en ökande del biodrivmedel i fossila bränslen så som bensin och diesel för att minska växthuseffekten. Det är en dyr process som driver upp priserna på fossila bränslen.

Under 2022 har drivmedelskostnaderna ökat mycket, vilket bland annat har inneburit stöd för de som ägde en bil innan 28 februari 2022. Eftersom prisökningen har varit så kraftig vad gäller drivmedel under 2022 väljer därför regeringen att pausa höjningen av reduktionsplikten under 2022.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Det här är också ett led i att motverka de höga drivmedelspriser vi har idag. Utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler sänks energiskatten på diesel med 80 öre per liter, vilket för konsumenter vid pump (när man räknar med momsen) innebär en säkning på drygt 1 krona per liter.

Även den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja sänks, och detta med 722 kr per kubikmeter. Detta sker utifrån de skattesatser som skulle ha gällt utan skattesänkningen på energiskatten. Det vill säga de indexeringsregler som skulle ha gällt den 1 januari 2023.

Läs mer här.

Hårdare regler för nikotinprodukter

Tobaksfria nikotinprodukter, så som till exempel vitt snus, har tidigare inte omfattats av märkningskrav kring att de skadar hälsan. Det var faktiskt inte förrän i höstas som det blev 18-års åldersgräns på att köpa tobaksfritt snus. Det nya märkningskravet innebär att även tobaksfria produkter skall ha en märkning om att produkten kan skada hälsan. De tobaksfria produkterna omfattas nu alltså av samma regler som de med tobak i. Läs mer.

Trafikutbildning utan tillstånd ger hårdare straff

Att bedriva trafikutbildning utan tillstånd är redan straffbart, men från och med den 1 januari 2023 skärps straffbarheten för den som bedriver otillåten utbildningsverksamhet. Det kommer också bli straffbart att övningsköra med personbil, motorcykel, buss och lastbil utan att ha med sig någon ID-handling.

Avfallsförbränningsskatten slopas

En utvärdering från skatteverket har visat att avfallsförbränningsskatten inte har haft den inverkan/effekt som det var tänkt. Från början var den tänkt att driva Sverige mot en mer resurs- och giftfri avfallshantering, och att vi 2045 inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Skatten har dock inte hjälpt i det syftet, och därför avskaffas den den 1 januari 2023.

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

För att underlätta omställningen till fossilfria fordon har det lagts fram ett förslag om att laddel som idag förmånsbeskattas skall bli skattefri. Skattefriheten skall i så fall gälla från och med den 1 juli 2023 och omfatta personbilar, motorcykel, moped, lätt lastbil och cykel.

För att få skattefrihet för detta är förutsättningen att fordonet skall laddas vid en laddstolpe som tillhandahålls av arbetsgivaren och är i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten skall inte gälla när den som är anställd betalar själv för laddning och sedan begär ersättning eller när du laddar hemma. Skattefriheten ska inte heller gälla när arbetsplatsen är belägen i bostaden.

Senaste om Lagar/regler

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner

Facebook