kostnaderinnanstartheaderblogg

Bokföra kostnader innan företagets start

Får jag bokföra kostnader innan företaget startade?

Du har säkert kostnader som uppstod innan du startade ditt företag. Det har de allra flesta. Många tror att de inte får ta upp dem i företaget. Något som blir extra tråkigt om du gör stora investeringar innan starten.

Men det får du faktiskt. Du får ta upp kostnader i din bokföring som skedde upp till ett år innan ditt företag registrerades, så länge kostnaden direkt kan relateras till verksamheten och räknas in i företagets uppbyggnadsskede.

Datum för verifikationen

Eftersom du inte kan bokföra på ett datum som är innan företaget registrerades använder du företagets registreringsdatumet som verifikationsdatum. Gör gärna en notering på verifikationen att kostnaden uppstod innan och vilket datum samt spara underlaget i 7 år enligt alla konstens arkiveringsregler.

Vår bokföringsrådgivning får ofta den här frågan när de hjälper kunder starta igång med sin bokföring.

Vanliga kostnader (och deras bokföringskonton) som många har innan själva starten:

  • Skrivare – 5410 Förbrukningsinventarier.
  • Kontorsmaterial – 5460 Förbrukningsmaterial.
  • Dator – 5410 Förbrukningsinventarier om kostnaden understiger ett halv prisbasbelopp, annars 1221 Inventarier.
  • Olika sorters verktyg – 5410 Förbrukningsinventarier om kostnaden understiger ett halv prisbasbelopp, annars 1221 Inventarier.
  • Saxar (för frisörer) – 5410 Förbrukningsinventarier 
  • Olika programvaror så som Adobe Photoshop och Illustrator – 5420 Programvaror (tänk