sponsored

Så bokför du sponsring

I dagens företagsklimat och stora mediekonsumtion så är är det viktigt att synas så mycket som möjligt i rätt sammanhang. Kan man synas på social medier så kan man tjäna pengar på det. Att nå ut genom bruset är inte bara en konstform, det finns också en hel del regler och lagar som det är bra att känna till.

Marknadsföring och sponsring

När man pratar om marknadsföring och att synas så kommer man ofta in på sponsring. Sponsring innebär att ditt företag betalar en summa pengar, ger varor eller tillhandahåller tjänster till exempelvis en förening, artist eller idrottsperson i utbyte mot att denne profilerar företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang. För ett par år sedan så var det i stort sätt bara inom idrotts- och föreningslivet som man kom i kontakt med sponsring. Nu finns det ett väldigt stort utbud av kanaler att synas i man kan till och med ha som sysselsättning att marknadsföra andra företag på exempelvis bloggar.

Vilken sponsring är avdragsgillt?

Det är inte ovanligt idag att även företag använder sponsring för att marknadsföra sina varor och tjänster. För att kostnaden för sponsringen ska vara skattemässigt avdragsgill (det vill säga få påverka ditt resultat) så måste ditt företag få en motprestation av den sponsrade. Det kan vara en reklamskylt, en logotyp på ett matchställ eller exempelvis ett blogginlägg eller en bild som marknadsför en produkt på exempelvis instagram.

Att tänka på när du anlitar någon

Utbudet bland bloggare och influencers är väldigt stort och finns inom alla möjliga nischer beroende på vad man vill marknadsföra och i vilket sammanhang man vill synas. Kan man då anlita vem som helst för att marknadsföra en i sociala medier? Personligen tycker jag att man noga ska kolla upp vad personen har publicerat tidigare och vilka värderingar man förknippas med när man anlitar någon. Viktigt är också att det framgår i de inlägg som publiceras att de handlar om sponsrade inlägg, annars kan det ses som smygreklam.

Det finns en till viktig aspekt att ta hänsyn till och det är att du behöver kontrollera att den som du anlitar har f-skattsedel. Om de inte har det så riskerar du att ses som arbetsgivare till den personen och då är det inte bara en marknadsföringskostnad för dig utan en löneutbetalning som du ska redovisa skatt, arbetsgivaravgifter samt lämna kontrolluppgift till skatteverket på.

Sponsring och bokföring

Har du säkerställt att f-skatt finns och det finns en motprestation, då bokförs kostnaden för det hela mot ett konto som heter 5900 Reklam och PR.

Ger du istället bort varor till den du sponsrar så måste du inte bokföra den händelsen utan det regleras i samband med inventeringen av ditt lager, du har ju redan bokfört kostnaden vid inköpet av varorna. Om du vill kunna följa i dina rapporter hur mycket du har gett bort i marknadsföringssyfte så kan du bokföra det genom att flytta kostnaden från varuinköp till reklam och pr.  Då krediterar du konto 4010 Inköp av varor och debiterar 5900 Reklam och PR.

Befinner du dig på andra sidan av det hela och istället är den som marknadsför och tar betalt för det så bokför du ersättningen som försäljning och moms, precis som du bokför vanlig försäljning.

Får du istället betalt i varor så finns det ju inga pengar att bokföra, då ska du redovisa marknadsvärdet på varorna som en intäkt. Det vill säga hur mycket det skulle kosta dig att köpa varorna i butik, du ska även redovisa utgående moms på det.
Har du en enskild firma så regleras detta mot konto 2013 egna uttag.
Om du har ett aktiebolag så kontrollera med skatteverket hur du gör bäst i just ditt fall, detta då det är lite andra regler för uttag av varor och skatt på det i ett aktiebolag.

Lyssna på vår podd om sponsring

Tävlingar och lotterier

Hur är det då med tävlingar och lotterier? Du har säkert själv sett att det cirkulerar tävlingar på sociala medier där man är med i en utlottning när man gillar eller delar någonting.

Ska man hålla i tävlingar och utlottningar av något slag så är det viktigt att man känner till lotterilagen. Lotterilagen är en förbudslagstiftning som innebär att det är förbjudet att anordna lotterier utan tillstånd. I stort så är det bara ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet som kan få tillstånd.

Som riktlinje kan man säga att ett arrangemang som avgörs med hjälp av slumpen är att betrakta som ett lotteri och kräver då tillstånd.

Om arrangemanget istället avgörs av någons prestation, till exempel genom att skriva bästa förslag till en slogan eller genom att kunna svara rätt på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, så ses det normalt inte som om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri. Så svårighetsgraden är i det fallet avgörande.

Vad gäller för mixen: tävling och lotteri

Det finns också kombinationer av detta, både att man har en kunskapsfråga och ett slumpmoment. Att man till exempel lottar ut ett pris bland de som svarat rätt på en fråga.
Enligt lotteriinspektionen så ses det då som ett lotteri.
För att man ska kunna kombinera dessa så ska slumpmomentet vara före tävlingsmomentet om man vill att det ska ses som en tävling.

Det är en hel del saker som är bra att känna till just när det gäller tävlingar och utlottningar, det finns väldigt bra sammanfattat inne på lotteriinspektionens hemsida, jag rekommenderar att ni kollar där så att ni inte av misstag bryter mot de regleringar som finns.

Senaste om marknadsföring

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner