Vad är ingående balanser?

Årsskiftet närmar sig och ord som bokslut, årsredovisning och ingående balanser florerar vilt bland alla oss som sköter sin egen bokföring. Bokslut vet du säkert på ett ungefär vad det är, likaså årsredovisning. Men vad är det här ingående balanser egentligen?

I din balansrapport har du tre kolumner: Ingående balans, perioden (eller förändring i perioden) och utgående balanser. (Ibland har du även en kolumn som heter Ingående saldo som är samma sak som ingående balans men under en kortare tidsperiod.)

Balansrapport-exempel

Vad betyder ingående balans?

Ordet balans är i det här sammanhanget bara ett svårare ord för summa på ett bokföringskonto eller en specifik post i din bokföring.

Ingående balans är det belopp som du har bokfört på ett bokföringskonto på den första dagen på ett räkenskapsår. Ingående balans är samma som utgående balanser från året innan.

Balansrapport-exempel-forklaring

Sambandet mellan utgående och ingående balanser

De utgående balanserna i ett räkenskapsår är alltid desamma som ingående balans i nästkommande räkenskapsår.

Till exempel:

Tänk du att du har ett vanligt kalenderår som räkenskapsår. Den sista december 2016 har du 10 000 kr på ditt företagskonto på banken. 10 000 kr blir då din utgående balansen på konto 1930 Företagskonto för räkenskapsåret 2016. Dagen