skatter

Bokföra preliminärskatt & vad är preliminärskatt?