Aktenskapsbalken SpeedLedger

Äktenskapsbalken – vem har rätt till ditt bolag om nåt händer?

Familjerätten kan komma att ha en stor inverkan på ditt företag och det är viktigt att även känna till de mer grundläggande reglerna i Äktenskapsbalken, Sambolagen och Ärvdabalken.

Vad händer med ditt bolag – om något händer med dig?

Som företagare är det lätt att tro att de enda lagregler som berör och kan komma att påverka dig och ditt företag återfinns i lagrum så som handelsbalken, avtalslagen och aktiebolagslagen. Så är dock inte fallet. Även familjerätten kan komma att ha en stor inverkan på ditt företag och det är viktigt att även känna till de mer grundläggande reglerna i Äktenskapsbalken, Sambolagen och Ärvdabalken.

Vad innebär äktenskapsbalken?

I Äktenskapsbalken framkommer bland annat att värdet av ditt bolag ska medräknas vid en eventuell framtida skilsmässa. Om du inte önskar att din äkta hälft ska ha rätt att kräva en del av värdet av ditt bolag måste du upprätta ett äktenskapsförord.

Detta gäller vid dödsfall

Vem vill du ska ärva ditt bolag den dag du avlider? Äger du till exempel bolag tillsammans med din sambo är det viktigt att du känner till att din sambo inte kommer att ärva dig den dag du avlider. Din andel av bolaget kommer istället att ärvas av dina barn om du har sådana eller av dina föräldrar om du saknar egna barn. Här kan det vara bra att upprätta ett testamente.

Äger du ett bolag gemensamt med någon annan kan det även vara bra att fundera på om ni önskar att den avlidnes släktingar ska gå in som delägare i bolaget, om inte kan det vara bra att upprätta ett kompanjonavtal och ett testamente.

Skriv ett kompanjonavtal vid delägarskap

Är du delägare i ett bolag kan det vara bra att redan nu sätta dig ner tillsammans med dina kompanjoner och bestämma hur ni vill agera i det fall någon av er till exempel blir långvarigt sjuk och oförmögen att aktivt verka för företagets bästa.

Ska han/hon då ändå få lika stor andel av eventuell utdelning som er andra och när ska ni ha möjlighet att lösa ut er frånvarande kollega från bolaget? Hur ska ni då värdera det? Vad vill ni ska hända om någon av er önskar sälja sin andel i bolaget, ska han/hon då vara tvungen att först fråga övriga delägare om dom önskar köpa andelen eller kan han/hon direkt gå ut på öppna marknaden? Hur ska bolaget värderas i detta fall? Om någon av er missköter sig under en längre period eller genom sitt handlande skadar bolaget, ska ni andra då ha möjlighet att lösa ut honom eller henne ur bolaget och till vilket värde. Allt detta och lite till bör efter diskussion nedtecknas i ett kompanjonavtal.

Separera dina konton

Använd separata konton i din bokföring för amortering av låneskulder. Lägg upp ett bokföringskonto för respektive finansbolag så att du sedan lätt kan stämma av ditt årsbesked. Gör man inte det kan det vara en av de punkter som tar tid att reda ut vid till exempel ett bokslut. Det samma gäller för räntekostnader, även här har man stora fördelar av att följa upp sina lån via sitt bokföringsprogram. Skapa även här ett bokföringskonto för varje finansbolag, inte ett bokföringskonto för respektive lån det blir bara rörigt. Jag rekommenderar starkt att skapa ett för ex Wasa kredit och ett för Swedbank finans.

Dela

Senaste om Lagar & Regler

Testa vårt bokföringsprogram!
Har du frågor? Vi ringer dig upp

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget