Utöka och förändra din verksamhet – dags att byta bolagsform?

Utöka och förändra din verksamhet – dags att byta bolagsform?

Börjar företagets kostym att kännas trång? Då kan det vara så att ditt företag lider av växtvärk. När ett företag växer så kan det bli så stort att det börjar bli läge att byta bolagsform eller utöka verksamheten på något annat sätt för att det ska vara mest fördelaktigt för företagets överlevnad.  

När man pratar om att ombilda ett företag så handlar det främst om att man går från enskild firma, handelsbolag eller ekonomisk förening till att vara ett Aktiebolag och det är vad jag utgår från i detta inlägg.

Hur vet man att det är dags att ombilda bolaget?

Det är alltid en svår bedömning att göra och precis som när man väljer bolagsform när man startar sitt bolag så är det ett antal olika faktorer som man ska ta hänsyn till. Både när det gäller ekonomiska faktorer och juridiskt ansvar.

Resultatet närmar sig brytpunkten för statlig skatt

Har man ett överskott i den enskilda firman som närmar sig brytpunkten för statlig inkomstskatt så kan det finnas skattemässiga fördelar med att istället ha ett aktiebolag.

Det handlar främst om att man skattar på hela resultatet i en enskild firma och inte tar ut någon lön på samma sätt som man gör i ett Aktiebolag, där man som ägare alltid ses som anställd.

Förändrad verksamhet, fler anställda eller förändrad finansiering

Om det är så att verksamheten utökas, du ska söka nya finansieringar eller börja anställa i större skala, då kan aktiebolag också vara att föredra eftersom att i ett aktiebolag har man inte personligt ansvar för företagets skulder på samma sätt som man har i en enskild firma. Ansvarsfördelningen är lite annorlunda i och med att ett aktiebolag är en egen juridisk person och på så sätt svarar för sig självt. Det som är viktigt att veta är att man alltid är personligt ansvarig för företagets skatter, oavsett bolagsform.

Regler för föräldrapenning – en anledning att vänta?

Om du drivit din enskilda firma en kortare tid och planerar att skaffa barn inom den närmsta tiden så kan det ur föräldrapenningssynpunkt vara bra att vänta med ombildningen. Detta då man de första 24 månaderna med enskild firma får samma föräldrapenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.  Det är på förslag att detta ska gälla även för Aktiebolag, men det har vad jag vet inte fastslagits ännu, och fram till dess så är det endast 250 kr om dagen man kan få i föräldrapenning om man inte tagit ut någon lön från sitt Aktiebolag.

Ombildning – början på en ny livscykel

När man väl har kommit fram till att ombildning är nästa naturliga steg i företagets livscykel, så låter det kanske lite som att företaget likt en Pokemon utvecklas till nästa version av sig själv. Men riktigt så enkelt är det inte. En ombildning innebär att du avslutar den enskilda firman och bildar ett aktiebolag istället. Däremot så kan aktiebolaget köpa det som finns i den enskilda firman i form av maskiner, inventarier och varulager.  När det gäller värdering och hur man bäst lägger upp ett sådant köp så är det bra att ta hjälp av en redovisningskonsult så det blir rätt hela vägen.

Oavsett när man väljer att ombilda sitt bolag så måste man göra bokslut och deklaration för det innevarande räkenskapsåret så det kan vara bra att om man kan ombilda i samband med att man avslutar sitt räkenskapsår.

Glöm inte

Sen får man inte glömma att även om den tidigare bolagsformen inte fortsätter att finnas kvar så behöver bokföringen fortfarande göra det. Den behöver du spara i 7 år framåt.

Det är också viktigt att ha i åtanke att Aktiebolaget är sin egna juridiska person. Det betyder att även om Aktiebolaget kan köpa in det du ägde i det tidigare bolaget så tar inte aktiebolaget över dess bokföring.

Det är ju också en del skillnader i bokföringen som kan vara bra att ha i åtanke när man går över från enskild firma till aktiebolag. Den allra stör