Ett nytt räkenskapsår

Gott nytt räkenskapsår!

Om du inte har avgett något nyårslöfte ännu så varför inte låta det här vara året som du verkligen tar tag i din bokföring. Det är en bra investering både för dig och ditt företag. Hejdå bokföringspanik, dags att vända blad och gå vidare.

Vad behöver man tänka på i bokföringen när man startar ett nytt räkenskapsår? I ett tidigare inlägg på bloggen skrev jag om vad du ska tänka på vid årsskiftet och vi fortsätter nu därifrån och börjar med lite nya lagar och regler som kan vara bra att känna till som företagare.

Skapa nytt räkenskapsår

Nu är det även dags att starta det nya bokföringsåret (om ditt räkenskapsår är kalenderår). Vilket innebär att du i ditt bokföringsprogram behöver skapa ett nytt räkenskapsår. Bokför du i SpeedLedger e-bokföring så kan du växla mellan olika räkenskapsår och det är därmed ingen fara om du inte är klar med årets bokföring ännu.

När du skapat ett nytt räkenskapsår så börjar bokföringsåret om, däremot så är inte all bokföring nere på 0. Dina tillgångar och skulder från föregående år hänger med och kommer över som ingående balanser. Detta kan du se i din balansrapport, att det nu finns ingående värden där även om kolumnen för detta år kanske ännu är tom.

Det som det kan handla om som blir just ingående balanser är till exempel saldot på ditt bankkonto, dina eventuella lån, inventarier och eget kapital.  Däremot så börjar resultatrapporten om på 0 eftersom dina intäkter och kostnader börjar om från början varje år. Dina verifikationsnummer börjar också om från 1.

Nu skulle man kunna tro att även fakturanummren börjar om från början, men de gör de normalt inte, detta eftersom att fakturorna som du skapar ska följa en obruten serie, oavsett om det är är ett nytt år eller ej. Så där fortsätter det bara att räknas upp en siffra.

När du ska börja bokföra dina första poster i det nya året så är det lite olika beroende på vad du har för bokföringsmetod. Bokför du enligt faktureringsmetoden så behöver du inte tänka på någonting särskilt utan fortsätter att bokföra precis som vanligt.

Bokför du enligt kontantmetoden så är det nu dags att ta hand om de där kundfordringarna och leverantörsskulderna som du bokförde upp i slutet av året. Eftersom att kostnaderna, intäkterna och momsen redovisades under året så ska de inte bokföras som kostnader, intäkter och moms igen nu i år, även om betalningen inte ägt rum förens nästa år.
Istället så ska de bara kvittas. Det vill säga regleras i bokföringen som betalda.

Och det gör man väldigt enkelt i bokföringen. De händelser som du bokförde som 1510 Kundfordringar – bokför du nu vid inbetalningen från kunderna som 1510 Kundfordringar. På samma sätt så bokför du betalningen av de fakturor som du bokförde som leverantörsskulder mot 2440 Leverantörsskulder.

Om du vill kontrollera att du gjort rätt så kolla din balansrapport när du vet att du fått in alla betalningar och betalat alla fakturor som hör till innestående år.  Om du bokfört dessa rätt så ska du då inte längre ha någon summa på utgående saldo på 1510 Kundfordringar och 2440 Leverantörsskulder i räkenskapsåret för nästa år.

Byta räkenskapsår

Sen när firandet och över och det väl är dags att avsluta bokföringsåret så finns det ett par saker som man behöver gå igenom.

Det första man behöver göra ä