Rotavdrag och rutavdrag SpeedLedger

ROT och RUT – hur fungerar rotavdrag & rutavdrag?

Då får du göra rotavdrag eller rutavdrag

Du får göra rotavdrag på reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, men inte för nybyggnation av hus. Du kan även ansöka om rutavdrag om det är en hushållsnära tjänst, till exempel städning, renhållning, barnpassning och vissa typer av trädgårdsarbete.

Avdrag får inte göras för inköp av material- och resekostnader.

Så ansöker du om ROTavdrag och RUTavdrag

Det är du som företagare som ansöker om Rot- och Rutavdrag för din kund. Du drar av halva arbetskostnaden (dock högst 50 000 kr per person och år för ROTavdrag, och maximalt 75 000 för både ROT och RUT). Din kund ska ha ett intyg på hur mycket rot- och rutavdrag de har att nyttja. Intyget får din kund från Skatte