Offert SpeedLedger

Offert – Vad är en offert och hur fungerar offerter?

Vad är en offert?

När du ger någon ett skriftligt eller muntligt förslag på vad en viss vara eller tjänst kommer kosta kallas det för att du gett den potentiella köparen en offert. Det allra vanligaste är att lämna en i pappersform, men även ett muntligt kostn