Momsregistreringsnummer och VAT-nummer - Vad är det?

Om ditt företag hanterar moms skall det också vara registrerat för moms och ha ett momsregistreringsnummer, även kallat VAT-nummer.

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Momsregistreringsnummer/VAT-nummer

Vad innebär momsregistrering?

Att du är registrerad för moms innebär att du både kan dra av moms på dina inköp, men också behöver betala moms på din försäljning. Generellt sett gäller att om du har för avsikt att driva ett företag som köper och säljer momspliktiga varor eller tjänster skall ditt företag vara momsregistrerat. Du skall också, enligt skatteverket, kunna styrka att du bedriver momspliktig verksamhet med så kallade “objektiva omständigheter”. Det kan vara att du till exempel kan styrka att den som bedriver verksamheten skall köpa och sälja varor eller tjänster, eller att du gjort inköp som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet. Om du vet med dig att din försäljning kommer understiga 30 000 kr ex moms under ditt första räkenskapsår är du automatiskt momsbefriad. Den momsbefrielsen är dock frivillig. 

När du sedan är momsregistrerad kommer du också få ett momsregistreringsnummer. För att visa att du är momsregistrerad brukar man lägga till momsregistreringsnumret på fakturorna du skickar. 

Momsregistreringsnummer för aktiebolag och juridiska personer

Alla bolag som är egna juridiska personer, så som exempelvis aktiebolag och handelsbolag, utgår från organisationsnumret får att få fram sitt momsregistreringsnummer. 

Momsregistreringsnumret består av tre delar: Landskod, organisationsnummer, och sedan avslutas det alltid med 01.  Har du till exempel organisationsnumret 557575-1213 blir då företagets momsregistreringsnummer SE557575121301. 

Tänk på att bindestrecket i slutet av organisationsnumret tas bort när du skriver ditt momsregistreringsnummer.

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs -
Bokföring i praktiken

Debet, kredit, intäktskonton, faktura… Hur hänger allting ihop? I vår kostnadsfria kurs bokföring i praktiken går vi igenom det och lite till!

Momsregistreringsnummer för enskild firma

När du har en enskild firma är alltid ditt personnummer ditt organisationsnummer. När du  är momsregistrerad fungerar momsregistreringsnumret på samma sätt som det gör för bolag som är egna juridiska personer. Man använder sig, likt andra organisationsnummer, av 10 siffror: ÅÅMMDDNNNN. Det innebär att ditt momsregistreringsnummer blir följande: 

SEÅÅMMDDNNNN01. På samma sätt som för egna juridiska personer tar du bort bindestrecket mellan de fyra sista siffrorna och lägger till SE framför och 01 bakom. 

Vad är ett VAT-nummer?

VAT står för Value Added Tax. Ett VAT-nummer är egentligen ditt momsregistreringsnummer, men i en internationell bemärkelse. Om ett företag frågar om ditt VAT-nummer är det alltså ditt momsregistreringsnummer du skall uppge och ange på fakturan du skickar. Andra europeiska länder har också speciell utformning på sina momsregistreringsnummer för att respektive skatteverk skall veta vilket land som handlats med. Du kan hitta en lista över respektive lands VAT-nummer på skatteverkets hemsida. 

Testa vårt faktureringsprogram gratis i 45 dagar!