Karensavdrag SpeedLedger

Vad är karensavdrag och karensdag?

Vad är karensavdrag?

Karensavdrag är ett avdrag på sjukpenningen som görs från företaget för att säkerställa att det finns likvida medel för att betala skatter och avgifter till skatteverket när någon blir sjuk. Den tidigare karensdagen ersattes av karensavdraget under 2019. Det innebär att du som arbetstagare får en viss tid i karens, det vill säga som du inte får betalt för, när du blir sjuk.

Vad innebär karensavdraget?

Det nya avdraget innebär att du istället för en hel dags löneavdrag får ett avdrag på 20% av sjuklönen. Det beloppet är ett engångsavdrag (per sjukperiod) och är baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. 

Som det fungerade tidigare, med en karensdag, innebar att den första dag du blev sjuk räknades som karensdag och du som arbetstagare fick då inte betalt för arbetet för den dagen. Därefter fick du sedan betalt sjuklön för resterande dagar under sjukperioden. 

Det nya karensavdraget fungerar annorlunda, och kan betraktas som ett mer rättvist system (framförallt får timanställda). Istället för karensdagen skall den genomsnittliga arbetade tiden under 14 dagar räknas ut. Därefter skall ett engångsbelopp dras av. Engångsbeloppet är då 20% av sjuklönen. <