Forsta balansrakning SpeedLedger

Skaffa kredit till företaget tips 2 – ha koll på din balansräkning

Vårt tips nummer 2 för att skaffa kredit hos banken är att sätta sig i sin balansräkning

Förstå din balansräkning

Vårt tips nummer 2 för att skaffa kredit hos banken är att sätta sig i sin balansräkning. En resultaträkning är enkel att förstå. Intäkterna syns högst upp, sedan kommer kostnaderna och längst ner resultatet.

Balansräkningen är lite luddigare tycker många, men egentligen är den också väldigt enkel. Du behöver bara tänka lite annorlunda jämfört med resultaträkningen. När du ansöker om kredit i banken är är det viktigt att förstå de stora dragen i balansräkningen.

Balansräkningen visar tillgångar, skulder, och skillnaden – det vill säga eget kapital. Ordet balansomslutning är bra att känna till. Det är ett annat ord för summan av alla tillgångar eller summan av skulder + eget kapital. Dessa två summor blir lika mycket, det vill säga de balanserar varandra.

Balansräkningen visar statusen på tillgångar, skulder och eget kapital vid ett givet tillfälle (en given dag). Det är en viktig skillnad mot resultaträkningen som visar hur företaget gått under en viss period (mellan två tillfällen).

Balansräkningen för en privatperson skulle typiskt innehålla villa, bil, sommarstuga, aktier och pengar på banken på tillgångssidan. På skuldsidan finns kanske bolån och andra krediter.

I ett företag består tillgångarna av till exempel varulager, maskiner, fastigheter och pengar på banken. En annan viktig tillgång för företag som fakturerar är kundfordringar.

Skulderna består så klart ofta av banklån, checkkredit och kortkrediter. Som företag kan du även låna pengar av sina leverantörer genom att handla varor och tjänster på faktura, det vill säga du betalar 10-30 dagar efter leverans. Den skulden syns också i balansräkningen som leverantörsskuld.

Vad har du för nytta av det här när du ansöker om kredit hos banken?

Om du tänker låna pengar för att köpa tillgångar som syns i balansräkningen, till exempel varulager eller en maskin som kan öka din försäljning, kommer banken att vilja hjälpa till. En sådan utgift syns inte med en gång i resultaträkningen utan blir en kostnad i resultaträkningen först när den skrivs av (en maskin) och då i lagom små portioner, alternativt när den säljs (varulager).

Om du däremot tänker spendera pengarna på utgifter som inte syns i balansräkningen, till exempel löner, marknadsföring och så vidare, blir det väldigt svårt att låna hos banken. Om du behöver pengar till den typen av utgifter innebär det att företaget går med förlust och bankerna lånar i regel inte ut pengar för att täcka förluster. Pengar för att täcka förluster, det vill säga riskkapital, ska erhållas genom att ägarna skjuter till mer pengar. Däremot lånar banken gärna ut rörelsekapital, det vill säga pengar som går till tillgångar som behövs i verksamheten.

Om du förstår skillnaden mellan rörelsekapital och riskkapital samt kan beskriva ditt kreditbehov utifrån hur balansräkningen påverkas när du får kredit, kommer bankens förtroende för dig som företagare att öka.

Tips nummer 2 är alltså: Investera några timmar i att förstå hur en balansräkning fungerar och hur balansräkningen i ditt företag ser ut. Skissa också på hur balansräkningen kommer att se ut när du fått din kredit och till exempel köpt din maskin (en balansbudget).

Det kommer vara väl investerad tid som du har nytta av under hela ditt företagande.

Fler tips om skaffa kredit till företaget: