Eget kapital enskild firma SpeedLedger

Eget kapital i enskild firma – vad är eget kapital och hur fungerar det?

Eget kapital enskild firma

I en enskild firma får du som ägare göra egna uttag och egna insättningar, till skillnad från i ett aktiebolag. I ett aktiebolag får du som är aktieägare ge lån åt bolaget, men inte ta ut pengar så länge det inte handlar om att betala tillbaka lånet eller uttag av lön. I en enskild firma är eget kapital det som ditt företag är ”skyldig” till dig.

I en enskild firma ökar du eget kapital genom att göra egna insättningar och minskar eget kapital genom att göra eget uttag. I slutet av varje år ökar och minskar även det egna kapitalet beroende på om du går med vinst (ökar) eller förlust (minskar).

Eget kapitalet är kort och gott dina tillgångar minus dina skulder, eller företagets nettoförmögenhet.

Så bokför du egen insättning

Så bokför du eget uttag

Bokföra eget kapital i enskild firma

Eget kapital bokförs på konto 2010 Eget kapital. När ett räkenskapsår är slut visas dina totala egna uttag och egna insättningar över året som utgående balans på konto 2013 respektive konto 2018. Som första bokföringspost (1 januari) i ditt nya år tömmer du dessa konton och lägger mellansumman på konto 2010 Eget kapital.

På konto 2013 egna uttag och 2018 egna insättningar ser du alltså hur mycket egna uttag och egna