Bokföra eget uttag i Enskild firma

I en enskild firma får du som ägare göra egna uttag. Det betyder att du får ta ut pengar ur ditt företag och använda privat. Uttaget minskar företagets egna kapital. Eftersom ägare i enskilda firmor inte räknas som anställda, bokför du även dina löneuttag som eget uttag. Men hur ska du bokföra eget uttag i Enskild firma?

Bokföra eget uttag

Du bokför eget uttag på konto 2013 Egna uttag.

Till exempel: Du har tagit ut 5 000 kr från ditt företag:

DebetKredit
1930 Företagskonto5 000 kr
2013 Eget uttag5 000 kr
Summa5 000 kr5 000 kr

 

Du har betalat ett biobesök med en kompis med ditt företagskort och vill bokföra det som ett eget uttag. Biobesöket landade på 430 kr totalt:

DebetKredit
1930 Företagskonto430 kr
2013 Eget uttag430 kr
Summa430 kr430 kr
Psst.. Vill du lära dig hur du ska bokföra egen insättning för Enskild firma? Svaret hittar du här.
Trevlig bokföring! 

Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring

Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett kostnadsfritt webinarium om de vanligaste bokföringsfrågorna för dig som är småföretagare.

Välkommen att boka en plats och läsa mer om kursen.

Läs mer
[gravityform id="214" title="false" description="false" ajax="true"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_214' ><div id='gf_214' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' target='gform_ajax_frame_214' id='gform_214' action='/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/eget-uttag-enskild-firma/#gf_214'> <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_214' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_214_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_email_wrapper' ><label class='gfield_label' for='input_214_1' >E-post<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_214_1' type='email' value='' class='medium' tabindex='1000' placeholder='ange din e-post' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_214_2' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_2' id='input_214_2' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='CM-vanliga-handelser-i-din-bokforing' /></li><li id='field_214_3' class='gfield gform_hidden field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_hidden_wrapper' ><input name='input_3' id='input_214_3' type='hidden' class='gform_hidden' aria-invalid="false" value='https://www.speedledger.se/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/eget-uttag-enskild-firma/' /></li><li id='field_214_4' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_214_4'><li class='gchoice_214_4_1'> <input name='input_4.1' type='checkbox' value='JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/profiling/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt; och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.' id='choice_214_4_1' tabindex='1001' /> <label for='choice_214_4_1' id='label_214_4_1'>JA, jag samtycker till att SpeedLedger behandlar mina <br>personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på <br>sätt som beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/profiling/" target="_blank">här</a> och jag är medveten om att mitt <br>samtycke kan återkallas när som helst.</label> </li></ul></div></li><li id='field_214_5' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible gform_multirow gform_checkbox_wrapper' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_214_5'><li class='gchoice_214_5_1'> <input name='input_5.1' type='checkbox' value='JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som beskrivs &lt;a href=&quot;https://www.speedledger.se/privacy/marketing/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;här&lt;/a&gt;. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig direkt ifrån utskicken.' id='choice_214_5_1' tabindex='1002' /> <label for='choice_214_5_1' id='label_214_5_1'>JA, jag vill att SpeedLedger skickar mig relevant information <br>per e-post baserat på mina intresseområden på sätt som <br>beskrivs <a href="https://www.speedledger.se/privacy/marketing/" target="_blank">här</a>. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan <br>avanmäla mig från sådana utskick genom att avregistrera mig <br>direkt ifrån utskicken.</label> </li></ul></div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_214' class='gform_button button' value='Skicka Guiden' tabindex='1003' onclick='if(window["gf_submitting_214"]){return false;} if( !jQuery("#gform_214")[0].checkValidity || jQuery("#gform_214")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_214"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_214"]){return false;} if( !jQuery("#gform_214")[0].checkValidity || jQuery("#gform_214")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_214"]=true;} jQuery("#gform_214").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' name='gform_ajax' value='form_id=214&amp;title=&amp;description=&amp;tabindex=0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_214' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='214' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_214' value='WyJbXSIsIjBlM2NkYTI3YmUzY2I5YTMyYjljOWNhYmFkMTljNGFhIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_214' id='gform_target_page_number_214' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_214' id='gform_source_page_number_214' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div> <iframe style='display:none;width:0px;height:0px;' src='about:blank' name='gform_ajax_frame_214' id='gform_ajax_frame_214' title='Ajax Frame'>Denna iframe innehåller logiken som behövs för att hantera Gravity Forms med Ajax-stöd.</iframe> <script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function($){gformInitSpinner( 214, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery('#gform_ajax_frame_214').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_214');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_214').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_214').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_214').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_214').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_214').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_214').val();gformInitSpinner( 214, 'https://www.speedledger.se/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.gif' );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [214, current_page]);window['gf_submitting_214'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_214').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_214').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [214]);window['gf_submitting_214'] = false;}, 50);}else{jQuery('#gform_214').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [214, current_page]);} );} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 214) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [214, 1]) } ); </script>