Årsredovisning ideell förening

Årsredovisning förening

Att göra en årsredovisning ideell förening är en viktig del i att visa transparens gentemot föreningens medlemmar. Det visar också på ett ansvar och att föreningen är på väg i den riktning som medlemmarna och styrelsen vill. I Sverige är det inte obligatoriskt för alla föreningar att skapa en årsredovisning. Kraven för att behöva skapa en årsredovisning beror på flera olika faktorer. Bland annat beror det på föreningens storlek, om den är momsregistrerad och vad den gör (alltså dess ekonomiska “aktiviteter”). 

Årsredovisning ideell förening

Vilka föreningar behöver skapa en årsredovisning och vilka behöver inte göra det?

  • Små ideella föreningar som inte har någon ekonomisk verksamhet behöver i regel inte skapa en årsredovisning och det finns inget lagkrav för dem att göra det. Det kan ändå vara bra att göra det, oavsett storleken – eller i alla fall ta fram en balansräkning och resultaträkning för att se hur det gått för föreningen under året.
  • Större och momsregistrerade ideella föreningar kan ha strängare krav på sig. Om föreningen går under bokföringslagen måste föreningen upprätta en årsredovisning.
  • Föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet i större skala är oftast skyldiga att registrera sig hos bolagsverket. I samband med detta är de också skyldiga att upprätta och lämna in en årsredovisning eftersom de är en ekonomisk förening.

Här nämnde vi något som kan vara bra att känna till: om en förening omfattas av bokföringslagen behöver den också lämna in en årsredovisning. En förening omfattas av bokföringslagen om den är registrerad för moms eller som arbetsgivare, bedriver näringsverksamhet eller beroende på vilken storlek föreningen har. Det sistnämnda kan variera och det är bra att undersöka vad som gäller i gällande lagstiftning för att få reda på det.

Nyfiken på bokföring online?

Med SpeedLedger e-bokföring slipper du tänka på debet & kredit. Bokföringen hämtas direkt från bankkontot och det enda du behöver göra är att godkänna.

Vad ska en årsredovisning för föreningar innehålla?

Beroende på om föreningen är skyldiga enligt lag att lämna in en årsredovisning eller inte kan innehållet skilja sig. Arbetet och processen ä