Egen insattning SpeedLedger

Bokföra egen insättning i Enskild firma

blogg-speedledger-smarta-tjänster

Du bokför egen insättning på konto 2018 Egna insättningar.

Till exempel: Du har satt in 500 kr av dina egna pengar på ditt företagskonto:

Debet Kredit
1930 Företagskonto 500 kr
2018 Egna insättningar 500kr
Summa 500 kr 500 kr

Du har betalt 1400 kr för diverse kontorsmaterial med ditt privata bankkort och vill föra in kostnaden i din bokföring. Momsen på kostnaden var 25% och landade på 280 kr:

Debet Kredit
2018 Egna insättningar 1 400 kr
6110 Kontorsmaterial 1 120 kr
2641 Ingående moms 280 kr
Summa 400 kr 1 400 kr