Kontera och kontering SpeedLedger

Kontera & kontering – vad innebär det?

Kontering - hur fungerar det?

Hur fungerar kontering? I din bokföring ingår det att kontera dina transaktioner/händelser. Att kontera betyder helt enkelt att du bokför händelsen och skriver ner vad det är som har hänt i din verksamhet. Innan du sätter igång med själva konterandet behöver du välja vilka bokföringskonton du ska använda. Med andra ord, du behöver bestämma var du vill dokumenterar dina verifikationer (kvitton, fakturor, etc.). Dina bokföringskonto visar i konteringen varifrån pengarna kommer och var de hamnat.

Kontera affärshändelser

Vid kontering utgår du från din verifikation när du anger belopp, datum för händelsen och vilket konto som ska användas. Du anger även debet och kredit för händelsen.

Läs mer om debet och kredit.

Förr i tiden användes en så kallad konteringsstämpel där du fyllde i aktuella uppgifter från verifikationen. Du angav bland annat vilka bokföringskonton bokföringen skulle beröra och beloppet skrevs in i rätt debet- och kreditkolumn. Nu är det vanligast att detta görs direkt i ett bokföringsprogram. Kontering kan göras enligt manuell kontering eller via automatisk konter