Debet och kredit - vad är det?

Debet och kredit är två begrepp som hängt med sedan handelsmännen i Florens som började med dubbel bokföring, ­någon gång på 1400-talet.

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Debet och Kredit

Vad är debet och kredit? - Dubbel bokföring av varje händelse

Detta är våra två grundläggande bokföringstermer som används för att sköta den löpande bokföring (kallas även dubbel bokföring). Varje gång det sker en transaktion i verksamheten skapar man en affärshändelse. Denna har två delar:

 • Debet – visar vart det kommer in pengar
 • Kredit – visar var pengarna kommer ifrån

När du pratar om bokföring så kommer du alltid in på debet och kredit vid något tillfälle. De allra flesta känner nog igen orden, framförallt för att de ofta förekommer på till exempel kredit- och kontokort. Många upplever det som lite krångligt men egentligen är det inte så svårt. Begreppen är en del av en internationell standard som kallas dubbel bokföring, vilket innebär att varje händelse berör två konton. Det bygger på att pengar alltid rör sig från ett ställe till ett annat. Och ja, det heter faktiskt debet och kredit, inte debit och kredit eller kredet och debet som man kan tro. Debet är alltid på konteringens vänstra sida, och kredit är alltid på höger sida. 

Slipp debet & kredit när du bokför

Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföringen från banken och bokföringen sköts automatiskt i bakgrunden. Du slipper mata in underlag manuellt och kommer alltid ha en korrekt bokföring.

Hur fungerar debet och kredit?

Till att börja med skall debet och kredit alltid gå jämnt upp. Det innebär att det skall vara lika mycket på båda sidorna. För att systemet skall gå ihop behöver dock de olika kontona i bokföring fungera på olika sätt. Därför är systemet uppdelat på fyra olika kontoklasser:

 • Konton som börjar på 1: Tillgångar. Här finns bland annat ditt bankkonto i bokföringen. Tillgångar ökar i debet och minskar i kredit. 
 • Konton som börjar på 2: Skulder. Här finns tex eget kapital (företagets skuld till dig som ägare). Skuldkonton minskar i debet och ökar i kredit. 
 • Konton som börjar på 3: Intäkter. Här finns till exempel din försäljning. Intäktskonton minskar i debet och ökar i kredit. 
 • Konton som börjar på 4-8: Kostnadskonton. Här hittar vi bland annat inköp av material och varor, men också personalkostnader och många fler konton. Kostnadskonton ökar i debet och minskar i kredit. 

Varför fungerar de på olika sätt?

För att hela systemet skall gå ihop behöver kontona fungera på det sättet vi beskrev ovan. Vi kan ta ett exempel: 

Du och ditt företag tar ett lån på 20 000 kr. I och med det kommer 20 000 kr komma in på ditt bankkonto, som oftast heter 1930 i bokföringen. I och med att det är ett skuldkonto skall pengarna du fått in bokföras på debet-sidan. Men du har också en skuld till den du tagit lånet av. För att registrera lånet i din bokföring skall det därför bokföras på kredit-sidan på exempelvis konto 2350, Andra långfristiga skulder. Det kommer då se ut så här, båda sidorna går jämt upp:

På samma sätt fungerar de andra kontoklasserna. Känner du dig osäker på hur det kan tänkas se ut kan du alltid börja med att bokföra vad som hänt på bankkontot, eftersom du vet om det kommit in pengar till det (debet) eller om det gått ut pengar från det (kredit). 

Debet och kredit - Lathund

Med andra ord: Det är alltid något som ökar (debet/plus/till) och något som minskar (kredit/minus/från). Därför finns det alltid två sidor av en transaktion. Pengar har spenderats på något och de kommer någonstans ifrån. Du får in pengar från någon och de hamnar någonstans och så vidare. Det här är anledningen till att varje bokföringshändelse, eller transaktion, bokförs i två kolumner:

 • debetkolumnen (till vänster)
 • kreditkolumnen (till höger)

På varje transaktion ska summan de två kolumnerna vara lika stora.

Exempel på debet och kredit

Här kommer några exempel på hur transaktioner bokförs.

Vid en kostnad gäller följande:

 • själva kostnaden bokförs i debet, till exempel: konto 6212 Telefonkostnaderdebet 100 kr
 • var pengarna kom ifrån bokförs i kredit, till exempel: konto 1930 Bankkontokredit 100 kr

… presenterat i tabellform:

            Debet         Kredit
6212 Mobiltelefon           100 kr
1930 Bankkonto          100 kr
Summa           100 kr          100 kr

En intäkt bokförs på följande sätt:

själva intäkten bokförs i kredit, till exempel konto 3010 Försäljning, kredit 200 kr
vart pengarna tog vägen bokas som debet t.ex: konto 1910 Kassa, debet 200 kr

… i tabellform:

          Debet.         Kredit
3010 Försäljning 200 kr
1910 Kassa            200 kr
Summa            200 kr 200 kr

Ibland presenteras beloppen i en och samma kolumn med debetbelopp som positiva och kreditbelopp som negativa summor. Då ser det ut så här:

         Belopp
3010 Försäljning       -200 kr
1910 Kassa         200 kr

Vanliga frågor

Detta är våra två grundläggande bokföringstermer som används för att sköta den löpande bokföring (kallas även dubbel bokföring). Varje gång det sker en transaktion i verksamheten skapar man en affärshändelse. Denna har två delar:

 • Debet – visar vart det kommer in pengar
 • Kredit – visar var pengarna kommer ifrån

För en transaktion som skall bokföras så har man två kolumner. Om tillgången ökar (+) hamnar den i debet (vänster sida) och  om tillgångar minskar (-) hamnar den i kredit ( höger sida).

När man registrerar en händelse skapas en verifikation och balansen mellan debet och kredit skall alltid vara +-0, dvs samma summa.

 • Debet – visar vart det kommer in pengar, tillgångarna ökar (+)
 • Kredit – visar var pengarna kommer ifrån, tillgångarna minskar (-)

Få 50% rabatt på första året