Förbrukningsmaterial SpeedLedger

Förbrukningsmaterial

Vad är förbrukningsmaterial?

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial kan lätt förväxlas. De skiljer sig dock åt på några punkter. För att något skall räknas som förbrukningsmaterial skall det, likt fallet med förbrukningsinventarier, vara av obetydligt värde. Det innebär under ett halvt prisbasbelopp. För att något skall klassas som förbrukningsmaterial ska det också ha en livslängd på under 1 år. Det är med andra ord sådant som “bara går åt”, som glödlampor, toapapper eller anteckningsblock.