Odla fortroendet SpeedLedger

Skaffa kredit till företaget tips 5 – odla förtroendet med hjälp av information

Vårt tips nummer 5 för att skaffa kredit hos banken är att odla ett förtroende med hjälp av information.

Bankerna gör av naturliga skäl allt de kan för att minimera sina risker. Det är helt normalt affärstänkande och ska inte tas personligt av företagaren. Bankerna är därför observanta på olika signaler som kan tyda på att företaget eventuellt går sämre och riskerar att hamna i ekonomiska problem.

Ett typiskt tecken på att det börjar gå sämre för ett företag är att det blir svårare för banken att få information från företaget. Det kan du utnyttja till din fördel genom att ge banken mer information än den förväntar sig.

Bankerna är vana att ha en kreditgenomgång en gång per år med varje kund som lånat pengar. I regel behöver du ha det senaste bokslutet som underlag. Genom att löpande skicka över delårsrapporter till din kontaktperson på banken odlar du ett förtroende som kommer att vara användbart nästa gång du ansöker om en höjning av krediten.

Den här tekniken ger flera fördelar, både för banken och för dig: 

  • Banken kan följa företagets utveckling och känner sig tryggare
  • Banken märker att du har koll på din egen verksamhet
  • Du sätter press på dig själv att verkligen ta fram delårsrapporter vilket gör att du kommer att kunna ta mer välgrundade beslut