Skaffa kredit till företaget tips 5 – odla förtroendet med hjälp av information

Vårt tips nummer 5 för att skaffa kredit hos banken är att odla ett förtroende med hjälp av information.

Bankerna gör av naturliga skäl allt de kan för att minimera sina risker. Det är helt normalt affärstänkande och ska inte tas personligt av företagaren. Bankerna är därför observanta på olika signaler som kan tyda på att företaget eventuellt går sämre och riskerar att hamna i ekonomiska problem.

Ett typiskt tecken på att det börjar gå sämre för ett företag är att det blir svårare för banken att få information från företaget. Det kan du utnyttja till din fördel genom att ge banken mer information än den förväntar sig.

Bankerna är vana att ha en kreditgenomgång en gång per år med varje kund som lånat pengar. I regel behöver du ha det senaste bokslutet som underlag. Genom att löpande skicka över delårsrapporter till din kontaktperson på banken odlar du ett förtroende som kommer att vara användbart nästa gång du ansöker om en höjning av krediten.

Den här tekniken ger flera fördelar, både för banken och för dig: 

  • Banken kan följa företagets utveckling och känner sig tryggare
  • Banken märker att du har koll på din egen verksamhet
  • Du sätter press på dig själv att verkligen ta fram delårsrapporter vilket gör att du kommer att kunna ta mer välgrundade beslut

Hur ofta ska du ta fram rapporter?

Det finns ingen anledning att dränka banken med information. Kvartalsrapporter räcker för bankens del. E-posta över resultat- och balansräkningar tillsammans med en kort kommentar från dig.

För din egen del är ett tips att absolut ta fram någon typ av rapport över verksamheten månadsvis. Det behöver inte vara avstämt in i minsta detalj, men försäljningssiffror och de flesta kostnader kan du oftast utan problem ha uppdaterade 1-2 veckor efter varje månadsskifte.

Om du har som rutin att uppdatera bokföringen samtidigt som du betalar dina räkningar i internetbanken, har du gjort merparten av arbetet. Om du använder dig av en konsult eller revisor, Stäm av med din redovisningskonsult eller revisor vilka ytterligare moment (till exempel periodiseringar) som behöver göras innan du tar ut resultatrapporten.

Fler tips om skaffa kredit till företaget:

Dela

Senaste om Driva småföretag, Kredit tips

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget

  • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy