Bokföringslagen – vad säger lagen om bokföring

Vad säger bokföringslagen? Alla näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar har en bokföringsskyldighet. Företagaren är personligen ansvarig för att bokföringen sköts. Enligt bokföringslagen (BFL […]


Bokföra preliminärskatt & vad är preliminärskatt?

Vad är preliminärskatt? Alla företag och privatpersoner skall betala skatt på sina inkomster. Det exakta belopp i hur mycket du ska betala i skatt räknas […]


Äktenskapsbalken – vem har rätt till ditt bolag om nåt händer?

Familjerätten kan komma att ha en stor inverkan på ditt företag och det är viktigt att även känna till de mer grundläggande reglerna i Äktenskapsbalken, […]


Bokföringsskyldighet – det kräver lagen

Bokföringsskyldighet – vilka gäller det? Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar har alltid bokföringskrav Fysisk person som har enskild firma är bokföringsskyldig Därför ska du bokföra […]


Engångsskatt – vad är engångsskatt och hur bokförs det?

Vad är engångsskatt? När en arbetsgivare betalar ut lön betalar dem också skatt på den utbetalade lönen till Skatteverket. Ofta handlar det om regelbundna utbetalningar, […]