kort-betala-2

Så bokför iZettle, Paypal & Swish – digital försäljning

Pengar är alltid pengar, oavsett i vilken form – det är helt sant. Däremot har sättet vi hanterar pengar på förändrats över tid. Alla tar inte emot kontanter och när man köper någonting idag så är det kanske vanligare att man gör det med kort eller med swish istället för just i sedlar och mynt. Det är såklart lika mycket pengar oavsett men har du koll på vilka regler som gäller för de olika betalsätten och hur de skiljer sig åt i bokföringen? Hur bokför du iZettle, Paypal och Swish, vi går här igenom hur du bokför din digitala försäljning.

Under år 2007 infördes lagen om kassaregister och dess huvudsakliga syfte är att skydda dig som företagare mot oseriösa aktörer på marknaden. Lagen innebär att att om du säljer kontant för mer än 4 prisbasbelopp behöver du vara ansluten till ett kassaregister som du i sin tur också registrerar hos skatteverket.

Ett kassaregister är per automatik inte samma sak som ett kassasystem, men många kassasystem har kassaregistret inbyggt. Är du osäker på om ditt kassasystem har den funktionen så dubbelkolla med tillverkaren, de har koll på det.

Om du inte har något kassasystem hur gör du då? Det finns såklart inga lagar som inte har har undantag. Om du inte har något kassasystem så kan du istället utfärda kontantfakturor, då ses din försäljning som fakturerad försäljning och du behöver då inte ha något kassaregister.  En kontantfaktura påminner på många sätt om en faktura förutom att det framgår att betalningen är kontant.