id-kapning

Ny och uppdaterad konsumentköplag

Ny konsumentköplag 2022

Den 1 maj uppdaterades vår konsumentköplag. Det är första gången konsumentköplagen uppdateras sedan 1990 och mycket har hänt i hur vi handlar idag jämfört med hur vi handlade då. Framförallt har det vuxit fram en mängd digitala tjänster, som inte fanns i samma utsträckning 1990. Den nya konsumentköplagen är tänkt att täcka upp för de delar vad gäller digital handel som inte tidigare funnits. Den uppdaterade lagen rör dock inte bara digital handel även om det är där vikten har lagts. 

Vad är nytt i konsumentköplagen?

  • Det införs regler i vad som skall anses vara fel i digitala varor och tjänster, och hur man skall bedöma dessa, samt vad en konsument kan kräva. 

  • Det införs krav på att varor som innehåller digitala tjänster (till exempel din smartphone) skall hållas uppdaterade för att fortsätta fungera efter köpet. Alltså att säljaren av varan skall undvika att produkten försämras genom uppdateringar.

  • Det införs en särskild reglering kring för hur näringsidkaren kan ändra egenskaper i digitala tjänster eller produkter, som kort sagt innebär att köparen av den digitala tjänsten/produkten lättare kan säga upp den om man anser att tjänsten/produkten brister i vad som utlovats.

  • Man behöver ange en varas kompatibilitet med andra varor (det vill säga vilka andra produkter/tjänster den fungerar med).

  • Det ändras även på reglerna när en vara anses vara överlämnad till den som köpt den (ansvarsövergång): de nya reglerna säger att en vara inte anses som överlämnad förrän köparen också kommit åt varans digitala delar, så som mjukvara. 

Vad innebär den nya konsumentköplagen för dig som köpare?

Du som köper digitala varor och tjänster får med den nya lagen bättre skydd när du köper digitala varor och tjänster, och samtidigt ställs det högre krav på den som levererar varorna/tjänsterna. Tittar vi på till exempel att det införs krav på att varor som innehåller digitala tjänster skall hållas uppdaterade för att fortsätta fungera efter köpet är det lätt att relatera till smartphones. Det har länge skapats operativsystem som blivit tyngre och tyngre för telefonen att hantera och telefonen har blivit långsammare och långsammare. En tolkning av detta är att tillverkarna av exempelvis telefoner numera måste se till att telefonen fungerar som den skall efter en uppdatering av mjukvaran. 

En annan viktig uppdatering av lagen är att produkter/tjänster som ges ut “gratis” i utbyte mot dina personuppgifter skall räknas som konsumentköp. Det innebär att du som “köpt” varan gratis också får rättigheter att reklamera produkten. Det innebär att om du till exempel fyllt i ditt personnummer för att få en gratisprodukt skyddas du alltså av konsumentköplagen. 

När gäller konsumentköplagen?

Som tidigare gäller konsumentköplagen när du köper en vara eller tjänst. Den utökning som skett är på digitala tjänster och varor, och är till för att göra digital handel mer rättvis än vad den tidigare vart. 

  

Större krav på omvänd bevisbörda

En annan nyhet med konsumentköplagen är att det som kallas för omvänd bevisbörda får nya krav. Omvänd bevisbörda innebär att det är säljaren som måste påvisa att felet på en vara som reklameras har orsakats av köparen. Fristen för detta har tidigare varit sex månader, alltså att den omvända bevisbördan gäller till och med sex månader efter det att du köpt varan. Den utökas nu, för att gälla i upp till två år. Det innebär att du kan upptäcka fel på en produkt du köpt i upp till två år efter du köpt den, och att säljaren av varan då måste bevisa att det är du som orsakat felet för att inte behöva ersätta den. 

Du kan hitta lagen i sin helhet på regeringens hemsida.

Dela