Vad är ett bokföringsbrott?

Bokföringsbrott är en av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är dålig eller saknas helt. Det gör det omöjligt att bedöma verksamheten. Som tur är krävs det en hel del försummelse för att du som småföretagare ska dömas för ett bokföringsbrott. Det finns tre olika grader av bokföringsbrott:

  • Bokföringsbrott av normalgraden
  • Grovt bokföringsbrott
  • Ringa bokföringsbrott

Det är väldigt få som medvetet sysslar med bokföringsbrott och det finns ofta en överdriven rädsla bland egenföretagare att i misstag begå ett brott. Det är inte så farligt som det låter.

Definitionen av ett bokföringsbrott

Ett bokföringsbrott sker när du som är bokföringsskyldig försummar din skyldighet att bokföra och det leder till att din verksamhets ekonomiska ställning och händelseförlopp inte går att följa eller bedöma. Med andra ord går det inte att följa hur ditt företags resultat utvecklas eller i vilken ordning olika ekonomiska händelser sker.

 

”…det finns ofta en överdriven rädsla bland egenföretagare att i misstag begå ett brott.”

 

Då kan du fällas för bokföringsbrott

  • Om du helt saknar bokföring. Då går det ju faktiskt inte att bedöma något alls. Det här kan dels bero på att du helt enkelt inte har gjort någon bokföring, du har gjort hela bokföringen för sent eller att du inte har bevarat din gamla bokföring ordentligt (sju år ska gammal bokföring sparas).
  • Om din bokföring är felaktig eller bristfällig. Du kanske saknar vissa delar eller har felaktigheter i din bokföring som du inte har rättat till trots att du fått backning på det.
  • Om det inte går att kontrollera att någon specifik och betydelsefull händelse faktiskt har skett eller är korrekt. Till exempel för att du saknar underlag eller om underlaget är bristfälligt eller tveksamt.

 

Det är viktigt att veta att du inte döms för bokföringsbrott för mindre fel i din bokföring, det måste handla om ganska stora fel. Ett exempel är ifall du struntat i att bokföra hälften av dina inbetalningar, eller bokför stora delar av dina intäkter som kostnader i företaget. Det är inte bra. Om du däremot inser att en sådan sak har skett och rättar till det, är risken att du döms för bokföringsbrott försvinnande liten.

 

ekobrott Du hamnar alltså inte i fängelse för att du…