Vad är soliditet?

Vad innebär soliditet och hur används det? Här går vi igenom det och hur du räknar ut soliditet.

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Vad är soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är ett mått på hur mycket av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital. Med det menas hur mycket som företaget har lånat (externt kapital) och hur mycket företaget själv har bidragit till inköpet av tillgångarna. I längden brukar begreppet användas för att beskriva ett företags betalningsförmåga på lång sikt. 

Soliditet brukar anges som procentsats. Skulle ett företag ha en soliditet på 100% innebär det att företaget har finansierat sina tillgångar med 100% eget kapital, medan en soliditet på 0% innebär att företaget har lånat alla pengar för att köpa in sina tillgångar. 

En hög soliditet innebär oftast en säker investering för till exempel banker eller investerare, eftersom det visar på att företaget kan betala tillbaka den investering de tar emot. Har ett företag låg soliditet brukar det å andra sidan betraktas som en mer riskfylld investering, och det kan till och med handla om att företaget riskerar hela sin verksamhet. Man bör dock se till hur soliditeten ser ut inom branschen företaget är verksamt för att kunna avgöra om ett företags soliditet är bra (hög) eller dålig (låg). 

Hur räknas det ut?

Det räknas ut genom att dela andelen justerat eget kapital genom totalt kapital, och multiplicera med 100 för att få ut procentsatsen: 

Soliditet = (justerat eget kapital/totalt kapital) * 100.

Testa bokföring kopplad till din bank

Du testar alltid 14 dagar gratis innan du bestämmer dig för om du vill köpa. Inga debiteringsuppgifter lämnas när du skapar kontot. Kopplingen till banken skapar din bokföring automatiskt.

Varför är god soliditet bra?

Att ha en god soliditet är också ett mått på hur väl ditt företag kan komma att överleva eventuella motgångar och förluster. Att ett företag har en god soliditet innebär också att det kan bli lättare att exempelvis ta ett lån eftersom du visar på att du har en god betalningsförmåga på lång sikt. Banker brukar använda soliditet som ett av nyckeltalen de tittar på när de beslutar om de skall godkänna ett företagslån. 

Hur kan du förbättra företagets soliditet?

Det främsta sättet att förbättra ditt företags soliditet är genom att öka det egna kapitalet i företaget jämfört med de skulder företaget har. Kort och gott är ett första steg att börja betala av företagets skulder. Det kan handla om banklån eller annan finansiering, eller skulder till aktieägare. Du kan också öka företagets soliditet genom att återinvestera delar av din vinst in i företaget och på så sätt öka det egna kapitalet. 

Att ett företag kan ha god eller dålig soliditet kan bero på flera olika faktorer och behöver inte nödvändigtvis vara positivt eller negativt. Exempelvis kan ett företag som har “dålig” soliditet befinna sig i en expansionsfas vilket innebär att företagets skuldsättning har ökat. På samma sätt kan ett företag med god soliditet ha missat investeringsmöjligheter. 

 

Ladda ned vår populära momsguide!

  • När du – som representant för ett företag eller motsvarande – anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

    Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Dela denna artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Andra har också läst

Testa 14 dagar gratis!