Bokföra omställningsstöd och korttidsarbete/permittering

I och med corona-krisen har regeringen beslutat om att tillämpa olika typer av stöd för företag och småföretag. De har kommit i olika former, men två av de som blivit mest omtalade är stödet för korttidspermittering och omställningsstöd. Här går vi igenom kort vad de innebär och hur du skall bokföra de olika stöden oavsett vilket bokföringsprogram du har. 

Omställningsstöd

Omställningsstöd innebär kort och gott att du som företagare kan få ersättning från staten för förlorad inkomst under en viss period. Stödet baseras på hur stor del av omsättningen du förlorat under en viss period 2020 jämfört med 2019 och ska vara en konsekvens av covid-19.  Staten går ut med vilka perioder som är öppna för att ansöka för. Viktigt är att du inte missar när ansökningstiden öppnar, och framförallt inte missar när den stänger. 

Hittills har du kunnat söka stödet för 3 perioder: Mars-april, maj, samt juni-juli 2020. Regeringen har nu gått ut med förslag om att öppna ansökningar även för augusti-oktober till företag som har tappat minst 40% av sin omsättningen 2020 jämfört med 2019. Reglerna föreslås preliminärt träda i kraft i februari 2021 och man avser återkomma med närmare information kring när ansökan ska lämnas. Läs mer om omställningsstödet hos verksamt.

För att ansöka om omställningsstöd för en viss period behöver du först göra en avstämning för hur din omsättning såg ut under samma period 2019. Den omsättning du hade under samma period 2019 blir den omsättning som ett eventuellt stöd kommer baseras på.

 

Hur bokför jag omställningsstödet?

Omställningsstödet bokförs mot konto 3985, erhållna statliga stöd. Eftersom det är ett stöd/bidrag är det en momsfri intäkt. En kontering för erhållet omställningsstöd ser ut såhär: 

 

Permittering/korttidsarbete

Permittering eller korttidsarbete innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden hos en eller flera anställda och få stöd av staten för en del av lönekostnaden. Det finns tre olika nivåer för korttidsarbetet: 20, 40 och 60% minskad arbetstid för arbetstagaren. Ersättning för korttidsarbete kan vid första tillfället sökas för 6 kalendermånader, för att sedan ansökas om 3 kalendermånaders förlängning. 

Som arbetsgivare betalar du ut den lön som din arbetstagare skall ha enligt tillväxtverket. Du hittar den aktuella tabellen här. Efter att du betalat lönen till den anställda kan du ansöka om utbetalning från tillväxtverket. 

I ett fall där en anställd permitteras med 20% av arbetstiden kommer arbetsgivaren få en minskad kostnad med 19%. 

  • Arbetstagaren går ned i tid med 20%. Av dessa 20% kommer fördelningen se ut som följer:
  • Kostnaden för arbetstagaren blir 4%,
  • Staten kommer gå in med 15%, som du får tillbaka,
  • Arbetsgivaren står för 1%. 

I och med det blir kostnadsminskningen för dig som arbetsgivare 19%, då du står för 1% av lönen för den anställda. 

Hur bokförs stöd för korttidsarbete?

Bokföringen av lönen sker som vanligt. Du som arbetsgivare betalar ut den lön arbetstagaren skall få, inklusive arbetsgivaravgifter och skatt: 

 

När du sedan får utbetalningen från tillväxtverket bokförs den på konto 3988, erhållna bidrag/ersättning för personal. Eftersom det är ett bidrag är detta momsfritt. En kontering av ersättning för korttidsarbete ser ut så här:

 

 

Vår support hjälper dig med bokföringen!

Med Speedledger bokföringsprogram ingår kostnadsfri rådgivning. De hjälper dig gärna med hur du skall bokföra.

Prova gratis i 14 dagar