Så stämmer du av din bokföring

Avstämningar

Hur gör jag avstämning av min bokföring?

Det är viktigt inför årsbokslutet att man ser över så allt är bokfört rätt och att alla transaktioner stämmer överens. När vi stämmer av innebär det att vi jämför saldot på ett bokföringskonto med en annan källa och kontrollerar att beloppen stämmer. Titta på webbkursen – Avstämningar – Så stämmer du av din bokföring – och se hur du gör. Webbkursen tar 16 minuter och går bland annat igenom:

Vilka konton ska stämmas av?
Kundfordringar och leverantörskulder
Moms, hur hanteras det?
Vad ska finnas på avräkningskontot för moms?

Utbildare Anneli Arnqvist

Fler webbkurser och webinar
Ta reda på det du inte vågat fråga om eller alltid undrat över och anmäl dig till SpeedLedgers kostnadsfria webbkurser! Kurserna går igenom hur man arbetar med moms, hur bokföring fungerar eller tips på när du skall starta företag. Allt varvas med exempel från verkligheten och tips för hur du undviker fallgropar.