Förmånsbeskattning - vad är förmån och förmånsbeskattning?

Som anställd kan du få förmåner som i vissa fall skall skattas för. Det kallas för förmånsbeskattning.

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Förmån och förmånsbeskattning

Förmån som begrepp

Skatteverket definierar en förmån som en ersättning som du får från din arbetsgivare, men som inte är ersättning i form av pengar. Det kan handla om olika typer av ersättning och handlar oftast om ersättning som underlättar ditt privatliv. Det kan till exempel vara en tjänstebil, cykel eller kostförmån. Överlag anses förmåner du får från din arbetsgivare vara skattepliktiga, men vissa undantag finns. 

Förmåner skall värderas till sitt marknadsvärde, alltså vad du privat skulle fått betala på den ort där du bor. Det priset du hade fått betala om du köpt varan eller tjänsten privat kallas för förmånsgrundande belopp eller förmånsgrundande pris. Dock beräknas vissa förmåner, som till exempel bilförmån och kostförmån enligt schablonbelopp istället. 

Kort och gott: En förmån är något som förenklar ditt privata leverne, men som din arbetsgivare betalar.

Hur fungerar förmånsbeskattning?

När du får en förmån är den alltså föremål för beskattning. Det innebär att värdet av förmånen tas upp på lönespecifikationen för den som tar emot förmånen vilket i sin tur innebär att skatten för den anställde höjs. I sin tur höjs också arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar in. För att en förmån skall anses som skattepliktig skall ägaren, dennes familj eller den anställda som tar emot förmånen regelbundet använda förmånen, och de/dem skall också ha accepterat förmånen. 

För att förklara tar vi ett exempel: 

En arbetstagare har en skattepliktig bilförmån på 4 000 kr per månad. Arbetstagaren har 25 000 kr i lön, och skall betala 30% i skatt. Uträkningen för skatten blir då:

25 000 kr (grundlön) + 4 000 kr (förmånsvärdet) * 30% = 8 700 kr i skatt, istället för 7 500 kr som arbetstagaren hade betalat utan förmånen. I och med detta sjunker också lönen som betalas ut: 25 000 – 8700 = 16 300 kr, istället för 17 500 kr som arbetstagaren hade fått utan förmånen.

Missa inte vår kostnadsfria webbkurs -
Bokföring i praktiken

Debet, kredit, intäktskonton, faktura… Hur hänger allting ihop? I vår kostnadsfria kurs bokföring i praktiken går vi igenom det och lite till!

Skattefria förmåner

Alla förmåner är dock inte skattepliktiga, utan det finns också vissa skattefria förmåner. Vanligt är då att de förmånerna är skattefria upp till ett visst belopp. Om den överstiger det värdet blir den istället skattepliktig. Exempel på sådana förmåner är friskvårdsbidrag, arbetskläder, utbildning, med mera. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida.

Förmånsbeskattning bil

Bilförmån är en av de vanligare typerna av förmån som företag erbjuder. Om du använder din arbetsgivares bil för privata resor som överstiger 100 mil eller över 10 tillfällen på ett år skall du bli beskattad för en bilförmån. Därför kan det vara viktigt att ha en körjournal i den företagsägda bilen för att påvisa vilka resor som körts i tjänsten och vilka som körts privat. Det gäller även om du blir beskattad för en bilförmån. Förmånsbeskattningen för bil kan räknas ut via skatteverkets tjänst som du kan hitta på deras hemsida

  Förmånsbeskattning sjukvårdsförsäkring

  Om arbetsgivaren betalar din sjukvårdsförsäkring är den skattepliktig, och värderas till den kostnad arbetsgivaren betalar för försäkringen. Dock är inte förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkringen skattepliktig till 100% – utan värderas vara skattepliktig till 60% av värdet för försäkringen. 

  Även andra former av hälsoförsäkringar är skattepliktiga. Vi rekommenderar att du kollar in skatteverkets hemsida för att se vad som gäller för just den typen av försäkring du är intresserad av. 

   Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

   Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

   Förmånsbeskattning parkering

   Likt bilförmån kan även parkering vara en förmån om företaget betalar den. Det gäller om arbetsgivaren betalar för parkering i tex garage eller parkeringsplats. En parkeringsförmån gäller dock inte om du har förmånsbil, utan endast om arbetsgivaren betalar för din parkering med din privata bil. 

   Detta var lite kort om olika typer av förmåner och hur det beskattas. För en mer utförlig lista på förmåner kan vi rekommendera skatteverkets hemsida.